ssdbanner
 
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา กรมยุทธบริการทหาร

หน่วยขึ้นตรงกรมยุทธบริการทหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

  
 

 

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประมวลภาพกิจกรรมกรมยุทธบริการทหาร

ผบ.ทสส. ได้กรุณามาตรวจเยี่ยมหน่วยกรมยุทธบริการทหารและลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม
โดยมี พล.ท.สมบูรณ์ แก้วอยู่ จก.ยบ.ทหาร เป็นผู้นำคณะเข้าตรวจ

พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร นำคณะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจคลัง สป. ๒,๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ร่วมประชุมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ให้โอวาทกำลังพล กรมยุทธบริการทหาร เมื่อ ๓ พฤษภาคม๒๕๕๙
พลโทสมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานการประชุม เรื่อง เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานการประชุม เรื่อง ระบบการควบคุมยาของ สำนักงานแพทย์ทหาร ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ เมื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การทดสอบร่างกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ หอประดิษฐานพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิชัยมงคล อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๗ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

กิจกรรมฟังธรรมเทศน์ ประจำเดือนเมษายน เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหารเป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการ กรมยุทธบริการทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศและการแต่งตั้งยศ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารกรมยุทธบริการทหาร  เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร นำคณะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจคลัง สป. ๒,๔ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานการประชุม แหล่งชุนุม กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานประชุมนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ได้กรุณาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดบริการช่วยเหลือประชาชน ณ ด่านการทางพิเศษอุดรัถยา (บางปะอินขาออก)
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
กรมยุทธบริการทหาร (โดยกองซ่อมบำรุง) ตั้งจุดบริการซ่อมดูแลรถประชาชนที่ด่านบางปะอิน พร้อมจัดรถกู้ซ่อมคอยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ร่วมโครงการ ๑ หน่วย ๑วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กำลังพลกรมยุทธบริการทหารร่วมรดน้ำและขอพร พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ให้โอวาทกำลังพล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธบริการทหาร ร่วมอวยพร พลอากาศเอก ชาญชัย ชาญชิดชังชัย ประธานชมรมทหารอาวุโสฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธบริการทหาร ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
พลโท สมบรูณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพบิดาของ นายสง่า ชื่นอารมณ์ สังกัด กองพลาธิการ ณ วัดฌาปนสถานวัดอรุณรังษี
ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
กรมยุทธบริการทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดเขมาภิตาราม
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙

กรมยุทธบริการทหาร กระทำพิธีมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชา เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ระหว่าง พลโท จำนงค์ จันพร กับ พลโท สมบรูณ์ แก้วอยู่ ณ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙

กรมยุทธบริการทหาร จัดงานวันคล้ายสถาปนา ครบรอบ ๒๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
พลตรี ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมทำความสะอาด (big cleaning day) ณ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

กิจกรรมของกองการขนส่ง กรมยุทธบริการทหาร
ติดสติกเกอร์เรารักในหลวง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อาคารอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร
ได้เปิดให้บริการแก่ข้าราชการและครอบครัว
ทั้งบุคคลทั่วไป เพื่อการเกื้อกูลและสนับสนุนความสมัคคี
และสัมพันธภาพอันดีระหว่าง ทหารและประชาชนทั่วไป

บริการ
รับจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส, จัดพิธีสงฆ์, พิธีหมั้น พิธีรดน้ำสังข์, จัดงานเลี้ยงสังสรรค์, งานเลี้ยงรุ่น งานฉลองยศ, จัดงานประชุมสัมมนา กรุณา Click รายละเอียด

 
จัดทำโดย  แผนกสถิติและกรรมวิธีข้อมูล กองกลาง กรมยุทธบริการทหาร
2218 ถ. กรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 โทร. 0-2963-6008 โทร.ทหาร 585-1005
title2 : ssd@schq.mi.th
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 20 มิถุนายน 2554

จำนวนผู้เข้าชม Free Counter ครั้ง