ssdbanner
 
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา กรมยุทธบริการทหาร

หน่วยขึ้นตรงกรมยุทธบริการทหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  
 

 

 

 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรมเจ้ากรมยุทธบริการทหาร
พลโท จำนงค์ จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ชมเชย ข้าราชการ ยบ.ทหาร ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
พลโท จำนงค์ จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการกรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
พลโท จำนงค์ จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ หอประดิษฐานพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิชัยมงคล อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
พลโท จำนงค์ จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เยี่ยมชมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณเต็นท์ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการกรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
กรมยุทธบริการทหาร จัดสัมมนา ณ จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
พลตรี ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ หอประดิษฐานพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิชัยมงคล อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมทำความสะอาดศาสนาสถาน ณ วัดเขามาภิตาราม เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี พล.ท.จำนงค์ จันพร จก.ยบ.ทหาร เป็นประธาน
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการกรมยุทธบริการทหาร เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
กรมยุทธบริการทหาร ได้กระทำพิธีรับเสื้อพระราชทาน กิจกรรม Bike For Dad และ พลโท จำนงค์ จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ได้แจกกางเกงปั่นจักรยานให้กับกำลังพล กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
พลโท จำนงค์ จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมทำความสะอาด (big cleaning day) ณ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
พลโท จำนงค์ จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าอาคาร กรมยุทธบริการทหาร ๑๐ ชั้น
รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ กรมยุทธบริการทหาร ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
พลโท จำนงค์ จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
พลโท จำนงค์ จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมทำความสะอาด (big cleaning day) ณ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤจิกายน ๒๕๕๘
พลโท จำนงค์ จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ หอประดิษฐานพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิชัยมงคล อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤจิกายน ๒๕๕๘
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ลงนามถวายพระพร เมื่อ ๑๓ พฤจิกายน ๒๕๕๘
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางตรวจเยี่ยม กรมยุทธบริการทหาร เมื่อ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
รองเสนาธิการทหาร เดินทางตรวจเยี่ยม กรมยุทธบริการทหาร เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการกรมยุทธบริการทหาร เมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่เข้ารายงานตัวกับเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เมื่อวัน ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมทำความสะอาดศาสนาสถาน ณ วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมี พล.ต.ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ รอง จก.ยบ.ทหาร เป็นประธาน
กรมยุทธบริการทหาร จัดสัมมนา ณ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๕๘
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดประดู่ (ตะบอง) เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พลโท จำนงค์ จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าอาคาร กรมยุทธบริการทหาร ๑๐ ชั้น
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ กรมยุทธบริการทหาร ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล รองเสนาธิการทหาร (๒) ตรวจความก้าวหน้างานจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๑๐ และงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑๐ ชั้น เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
กรมยุทธบริการทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมี พลโท จำนงค์ จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธี ณ อาคารกรมยุทธบริการทหาร เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
จก.ยบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการ กรมยุทธบริการทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศและการแต่งตั้งยศ
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘
กรมยุทธบริการทหาร จัดสัมมนา ณ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘
จก.ยบ.ทหาร นำข้าราชการ ยบ.ทหาร ซ้อมขี่จักรยาน กับ จก.สส.ทหาร และข้าราชการ สส.ทหาร ที่ใน สส.ทหาร สรงประภา เมื่อวันที่ี ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘
กรมยุทธบริการทหาร ตั้งจุดรับลงทะเบียนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "Bike for Mom"
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ณ ชั้น ๑ อาคาร กรมยุทธบริการทหาร
พลเอก วลิต โรจนภักดี รองเสนาธิการทหาร (๔) ตรวจสอบและประเมินผลการตรวจรับพัสดุงาน/โครงการของส่วนราชการใน บก.ทท. สายขนส่ง ฯ ณ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
กิจกรรมทำความสะอาดศาสนาสถาน ณ วัดสันติธรรม (วัดกล้วย) อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมี พล.ต.ธนัฐชน์ พลอยไพศาล รอง จก.ยบ.ทหาร เป็นประธาน
จก.ยบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการ กรมยุทธบริการทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศและการแต่งตั้งยศ
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
พลโท จำนงค์ จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร จัดกิจกรรมทัศนะศึกษาให้กับกำลังพลของ กรมยุทธบริการทหาร ณ วัดเทพศิรินนทราวาสราชวรวิหาร เพื่อให้กำลังพลได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมทำความสะอาดศาสนาสถาน ณ วัดสันติธรรม (วัดกล้วย) อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมี พล.ต.ธนัฐชน์ พลอยไพศาล รอง จก.ยบ.ทหาร เป็นประธาน
กรมยุทธบริการทหาร ได้จัดการฟังพระธรรมเทศนา โดยมี พล.ต.ธนัฐชน์ พลอยไพศาล รอง จก.ยบ.ทหาร เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
พลโท จำนงค์  จันพร   เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการกรมยุทธบริการทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศและการแต่งตั้งยศ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารกรมยุทธบริการทหาร     เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

พลโท จำนงค์ จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานกล่าวการต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนช่างฝีมือทหาร เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๕๘

พลโท จำนงค์  จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร  นำ หน.นขต.ยบ.ทหาร และ บุตรของข้าราชการ กรมยุทธบริการทหาร เข้าร่วม ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี    รพ.ศิริราช เมื่อวัน ๘ พ.ค.๕๘       

พลโท จำนงค์  จันพร  เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กรุณามอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมยุทธบริการทหาร ประจำปี ๒๕๕๘ ณ แหล่งชุมนุม กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๕๘  
กรมยุทธบริการทหาร ได้จัดการทดสอบร่างกายข้าราชการ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘
พิธีมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชา เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ระหว่าง พลโท พรเทพ พิริยะโยธิน กับ พลโท จำนงค์ จันพร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรมยุทธบริการทหาร 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อาคารอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร
ได้เปิดให้บริการแก่ข้าราชการและครอบครัว
ทั้งบุคคลทั่วไป เพื่อการเกื้อกูลและสนับสนุนความสมัคคี
และสัมพันธภาพอันดีระหว่าง ทหารและประชาชนทั่วไป

บริการ
รับจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส, จัดพิธีสงฆ์, พิธีหมั้น พิธีรดน้ำสังข์, จัดงานเลี้ยงสังสรรค์, งานเลี้ยงรุ่น งานฉลองยศ, จัดงานประชุมสัมมนา กรุณา Click รายละเอียด

 
จัดทำโดย  แผนกสถิติและกรรมวิธีข้อมูล กองกลาง กรมยุทธบริการทหาร
2218 ถ. กรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 โทร. 0-2963-6008 โทร.ทหาร 585-1005
title2 : ssd@schq.mi.th
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 20 มิถุนายน 2554

จำนวนผู้เข้าชม Free Counter ครั้ง