ssdbanner
 
ทำเนียบเจ้ากรมยุทธบริการทหาร

หน่วยขึ้นตรงกรมยุทธบริการทหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 
 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชา เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ระหว่าง พลโท พรเทพ พิริยะโยธิน กับ พลโท จำนงค์ จันพร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรมยุทธบริการทหาร 


ประมวลภาพกิจกรรมเจ้ากรมยุทธบริการทหาร
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
จก.ยบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการ กรมยุทธบริการทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศและการแต่งตั้งยศ
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘
กรมยุทธบริการทหาร จัดสัมมนา ณ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘
จก.ยบ.ทหาร นำข้าราชการ ยบ.ทหาร ซ้อมขี่จักรยาน กับ จก.สส.ทหาร และข้าราชการ สส.ทหาร ที่ใน สส.ทหาร สรงประภา เมื่อวันที่ี ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘
กรมยุทธบริการทหาร ตั้งจุดรับลงทะเบียนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "Bike for Mom"
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ณ ชั้น ๑ อาคาร กรมยุทธบริการทหาร
พลเอก วลิต โรจนภักดี รองเสนาธิการทหาร (๔) ตรวจสอบและประเมินผลการตรวจรับพัสดุงาน/โครงการของส่วนราชการใน บก.ทท. สายขนส่ง ฯ ณ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
กิจกรรมทำความสะอาดศาสนาสถาน ณ วัดสันติธรรม (วัดกล้วย) อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมี พล.ต.ธนัฐชน์ พลอยไพศาล รอง จก.ยบ.ทหาร เป็นประธาน
จก.ยบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการ กรมยุทธบริการทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศและการแต่งตั้งยศ
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
พลโท จำนงค์ จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร จัดกิจกรรมทัศนะศึกษาให้กับกำลังพลของ กรมยุทธบริการทหาร ณ วัดเทพศิรินนทราวาสราชวรวิหาร เพื่อให้กำลังพลได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมทำความสะอาดศาสนาสถาน ณ วัดสันติธรรม (วัดกล้วย) อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมี พล.ต.ธนัฐชน์ พลอยไพศาล รอง จก.ยบ.ทหาร เป็นประธาน
กรมยุทธบริการทหาร ได้จัดการฟังพระธรรมเทศนา โดยมี พล.ต.ธนัฐชน์ พลอยไพศาล รอง จก.ยบ.ทหาร เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
พลโท จำนงค์  จันพร   เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการกรมยุทธบริการทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศและการแต่งตั้งยศ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารกรมยุทธบริการทหาร     เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

พลโท จำนงค์ จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานกล่าวการต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนช่างฝีมือทหาร เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๕๘

พลโท จำนงค์  จันพร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร  นำ หน.นขต.ยบ.ทหาร และ บุตรของข้าราชการ กรมยุทธบริการทหาร เข้าร่วม ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี    รพ.ศิริราช เมื่อวัน ๘ พ.ค.๕๘       

พลโท จำนงค์  จันพร  เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กรุณามอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมยุทธบริการทหาร ประจำปี ๒๕๕๘ ณ แหล่งชุมนุม กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๕๘  
กรมยุทธบริการทหาร ได้จัดการทดสอบร่างกายข้าราชการ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๘
พิธีมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชา เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ระหว่าง พลโท พรเทพ พิริยะโยธิน กับ พลโท จำนงค์ จันพร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรมยุทธบริการทหาร 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ยบ.ทหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๕๘
กรมยุทธบริการทหาร ได้จัดการฟังพระธรรมเทศนา โดยมี พล.ต.ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ รอง จก.ยบ.ทหาร เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมทำความสะอาดศาสนาสถาน ณ วัดสันติธรรม (วัดกล้วย) อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี พล.ต.ธนัฐชน์ พลอยไพศาล รอง จก.ยบ.ทหาร เป็นประธาน
นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. และคณะฯ เยี่ยมชมและมอบถุงยังชีพให้กับข้าราชการและครอบครัวที่พักอาศัย ในอาคารสวัสดิ์การ บก.ทท. พื้นที่บางซ่อน เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
รอง จก.ยบ.ทหาร(๑)เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการ กรมยุทธบริการทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศและการแต่งตั้งยศ
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
รอง จก.ยบ.ทหาร (๑) ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพลในสังกัดเพื่อสอบถามและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในเรื่องต่าง ๆ ในพื้นที่อาคารสวัสดิการพื้นที่บางซ่อน เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
กรมยุทธบริการทหาร จัดกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๗
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ในวันที่ ๓ ธ.ค.๕๗ ณ วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน)
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ยบ.ทหาร ได้จัดสัมมนาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๔ พ.ย.๕๗
ณ กองการเกษตรและสหกรณ์ อ. ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
สนพ.ยบ.ทหาร นำกำลังพล ยบ.ทหาร สสก.ทหาร และ สยย.ทหาร ออกกำลังกายในโครงการบก.ทท.ลดอ้วน ลดพุง 13 พฤศจิกายน 2557
พลตรี ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบภายในของ กรมยุทธบริการทหาร และให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อาคารอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร
ได้เปิดให้บริการแก่ข้าราชการและครอบครัว
ทั้งบุคคลทั่วไป เพื่อการเกื้อกูลและสนับสนุนความสมัคคี
และสัมพันธภาพอันดีระหว่าง ทหารและประชาชนทั่วไป

บริการ
รับจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส, จัดพิธีสงฆ์, พิธีหมั้น พิธีรดน้ำสังข์, จัดงานเลี้ยงสังสรรค์, งานเลี้ยงรุ่น งานฉลองยศ, จัดงานประชุมสัมมนา กรุณา Click รายละเอียด

 
จัดทำโดย  แผนกสถิติและกรรมวิธีข้อมูล กองกลาง กรมยุทธบริการทหาร
2218 ถ. กรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 โทร. 0-2963-6008 โทร.ทหาร 585-1005
title2 : ssd@schq.mi.th
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 20 มิถุนายน 2554

จำนวนผู้เข้าชม Free Counter ครั้ง