พลโท สมควร ทองนาค เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ให้การต้อนรับ พลโท ชนินทร์ โตเลี้ยง จเรทหาร และคณะ