.
พลโท นพดล สุขทับศรี เจ้ากรมยุทธบริการทหารเป็นประธานพิธีประดับยศแก่ข้าราชการกรมยุทธบริการทหาร