พลโท ชนินทร์  โตเลี้ยง เจ้ากรมยุทธบริทหาร เป็นประธานพิธีประดับยศข้าราชการกรมยุทธบริการทหาร