พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลของกรมยุทธบริการทหาร โดยมี พลโท สมควร ทองนาค เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ให้การต้อนรับ ณ กรมยุทธบริการทหาร