พลโท สมควร ทองนาค เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานประชุมศูนย์บูรณาการงานธุรการและสนับสนุนฯ ณ อาคารแหล่งชุมนุมกรมยุทธบริการทหาร ๒