.
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลกรมยุทธบริการทหาร