พลโท สมควร ทองนาค เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ณ กองบัญชาการกองทัพไทย