.
พลตรี กฤช ปี่ทอง รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการความเข้าใจในเรื่องส่งกำลังบำรุง