พลตรี กฤช ปี่ทอง รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร ให้การต้อนรับ พลตรี สุทน เหมือนพิทักษ์ รอง จร.ทหาร