พลตรี มนต์ ทวีวรรณบูลย์ รองเจ้ากรมยุทธบริทหาร เป็นประธานพิธีกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หน้าอาคารกรมยุทธบริการทหาร