พลโท สมควร ทองนาค เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานพิธีประดับยศข้าราชการกรมยุทธบริการทหาร