พลโท สมควร ทองนาค เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานพิธีมอบของขวัญปีใหม่ ให้กับกำลังพลในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑