รายการเอกสาร ประกาศผลผู้ชนะ


ประกาศผลผู้ชนะ

ลำดับ ประกาศผลผู้ชนะ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน วันที่ประกาศ
1 จ้างทำพานดอกไม้และกรวยดอกไม้ จัดกิจกรรมกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประม...
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3...
3 Test. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓สำหรับใช้งานด้านธุรการ ไตรมาสที่๔...
4 Test ประกาศผลผู้ชนะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐ ก.ค.๖๓
5 งานจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ๒o,๘๓๙.๓๒ ๙ ก.ค.๖๓
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ศป... บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ๗๓๔,๑๖๖.oo ๑๓ ก.ค. ๖๓
7 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำ และถังเก็บน้ำ อาคาร ยบ.ทหาร ชั้น ๑... บริษัท เดอะยูนิคอร์น กรุ๊ป จำกัด ๑,๙๓o,ooo.oo ๑๕ ก.ค.๖๓
8 จ้างทำพวงมาลัย การจัดงานวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๓ ครบ ๖๐ ปี... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๑๖,๕๖๐ ๑ ก.ค.๖๐
9 เช่าเต๊นท์ การจัดงานวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๓ ครบ ๖๐ ปี ... บริษัท โอ เค คูลท์ สเปเชี่ยล จำกัด ๓,๐๐๐
10 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ กบ.ทหาร เพื่อใช้ราชก... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๗๙,๐๐๐.๐๐ ๒๑ ก.ค.๖๓
11 จ้างทำพานดอกไม้สด, พานกรวยดอกไม้สด และพานพุ่มเงิน-ทอง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๗,๐๐๐ ๒๒ ก.ค.๖๓
12 จ้างทำพานดอกไม้และตกแต่งประดับดอกไม้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๓๖,๐๐๐ ๒๓ ก.ค.๖๓
13 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (กระบี่) สำหรับนายทหารประทวนชาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)... ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินซิกเนีย ๔๙๕,๐๐๐ ๒๓ ก.ค.๖๓
14 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)... ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาภรณ์พาณิชย์ ๒๑๕,๐๐๐ ๒๓ ก.ค.๖๓
15 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน 21 รายการ บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด ๓๘,๑๖๓.๑๖ ๒๓ ก.ค.๖๓
16 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (รายการเครื่องทำความเย็นรถยนต์ และน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์ รถยนต์ )จำนวน 3 รายการ... หจก.จ.สัมฤทธิ์ อะไหล่ยนต์ ๙๖,๒๘๐ ๒๔ ก.ค.๖๓
17 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 9 คัน 62 รายการ บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๓๔๕,๔๐๗.๗๗ ๒๙ก.ค.๖๓
18 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 1 งาน หจก.ศรีมณีรัตน์ ๔๘๖,๗๑๐ ๒๙ก.ค.๖๓
19 จ้างทำพานดอกไม้, พานกรวย และตกแต่งประดับดอกไม้ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเโ้จพระนางเจ้าสิริกิติ์... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๕๒,๐๐๐ ๖ ส.ค.๖๓
20 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓... ห้างหุ้นส่วน สยามนวกิจซัพพลายส์ ๘๒,๒๗๕.๕๐ ๑๑ ส.ค.๖๓
21 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ บ.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ๑๗๕,๑๔๘.๙๘ ๑๑ ส.ค.๖๓
22 ซื้อชิ้นส่วนอะไหลรถยนต์ หจก.ไพรัชจักรกล ๔๙๖,๑๗o.oo ๑๓ส.ค.๖๓
23 จ้างซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หจก.ศรีมณีรัตน์ ๓๙๘,๓๘๙.oo ๑๑ ส.ค.๖๓
24 จ้างซ่อมรถยนต์ บริษัท ไอเดียล แอสโซซิเอทส์ กรุ๊ป จำกัด ๔๙๔,๙๖o.๖o ๑๘ส.ค.๖๓
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสำรองคลัง... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒,o๘๗,๕๕o.oo ๒o ส.ค.๖๓
26 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) สำหรับใช้งานด้านปฏิบัต... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓,๗๖๒,ooo.oo ๒๕ ส.ค.๖๓
27 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน บริํท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ๙,๖๒๔.oo ๒o ส.ค.๖๓
28 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 8 คัน บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๑o๖,๖๖๘.๓o ๒oส.ค.๖๓
29 จ้างซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๔๒๕,๙๒o.oo ๒๑ ส.ค.๖๓
30 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่สายพานเครื่องยนต์รถโดยสารขนาดใหญ่... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชจักรกล ๑o๔,๑๔o.oo ๒๕ ส.ค.๖๓
31 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ หจก.ศรีมณีรัตน์ ๑๔,๖oo.oo ๒๕ ส.ค.๖๓
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ศ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑o๗,๖๕๔.oo ๒๘ ส.ค.๖๓
33 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน บริษัท ไอเดียล แอสโซซิเอทส์ กรุ๊ป จำกัด ๑๕๓,๗๒๖.๙o ๒๔ ส.ค.๖๓
34 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน 15 คัน รวม 50 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๓๕๖,๔๙o ๕ ส.ค.๖๓
35 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน 24 คัน รวม 72 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... บริษัท ออโต้ซาลอน จำกัด ๒๕๓,๕๘o ๒๕ ส.ค.๖๓
36 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ใบปัดน้ำฝน หจก.ศรีมณีรัตน์ ๒๑๙,๔๘๒.๐๐ ๓๑ ส.ค.๖๓
37 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๓ ประจำปีงบประมา... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวยสิริ ยูนิฟอรืม แอนด์ เซอร์วิส ๔๒๓,๒oo ๒๖ ส.ค.๖๓
38 จ้างซ่อมรถยนต์ หจก.ศรีมณีรัตน์ ๓๘๓๗๙o ๒ ก.ย.๖๓
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ฯ เพื่อสนับสนุนให้กับ ศปม. เพื่อ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑๑๐,๓๓๙.๐๐ ๑๑ ก.ย.๖๓
40 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... บจก.นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ๙,๕๒๓,๘oo.- บาท ๑๑ ก.ย.๖๓
41 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๒๔๗,๙๔๒ ๑o ก.ย.๖๓
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ศปม. เพื่อใ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑๐๗,๘๒๕.๐๐ ๑๔ ก.ย.๖๓
43 ประกาศผู้ชนะงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ให้กับ นขต.ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๑๗๕ooo
44 จ้างปรับปรุงสำนักงานผู้บังคับบัญชายบ.ทหาร 10 ชั้น ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)... บริษัท เดอะยูนิคอน กรุ๊ป จำกัด ๙๙o,ooo.oo ๑๖ ก.ย.๖๓
45 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564... องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ๒,๒๘๑,๗๔o.oo ๑๘ ก.ย.๒๕๖๓
46 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร ยบ.ทหาร และอาคารเอนกประสงค์ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564... หจก.เอ็นเอสเค คลีนนิ่ง เซอร์วิส ๘๙๗,๘๓๓.๗๙ บาท ๑๘ ก.ย.๒๕๖๓
47 จ้างกำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะและบางซ่อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... บริษัท แอ๊ดวานซ์ กร๊ป เอเชีย จำกัด ๘๔๙๙๙.๖o ๒๑ ก.ย.๖๓
48 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน บริษัท ไอเดียล แอสโซซิเอทส์ กรุ๊ป จำกัด ๓๔o,๔o๙.๘o ๑๖ ก.ย.๖๓
49 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์อาการ (แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ พ.... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอสเค คลีนนิ่ง เซอร์วิส ๕๘๔,๕๖๕.๐๐ ๒๒ ก.ย.๖๓
50 เช่าสิ่งอุปกรณ์ การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหาร สำหรับนายทหารชั้นายพล ... บริษัท โอ เค คูลท์ สเปเชี่ยล จำกัด ๑๖,๐๐๐ ๒๑ ก.ย.๖๓
51 จ้างตกแต่งดอกไม้ การจัดพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหาร สำหรับนายทหารชั้นายพล... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๓๕,๐๐๐ ๒๑ ก.ย.๖๓
52 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในพิธีอำลาชีวิตข้าราชารทหาร สำหรับนายทหารชั้นา... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๙๔,๙๕๐ ๒๑ ก.ย.๖๓
53 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหาร สำหรับนายทหารชั้นย... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๙๖,๑๕๐ ๒๓ ก.ย.๖๓
54 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหาร ชั้นยศ พ.อ.(พ), น.... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๓๕,๐๐๐ ๒๓ ก.ค.๖๓
55 เช่าสิ่งอุปกรณ์ การจังานเลี้ยงรับรองเนื่องในพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหาร สำหรับนายทหารชั้นยศ พ.อ.(พ), ... บริษัท โอ เค คูลท์ สเปเชี่ยล จำกัด ๓๕,๐๐๐ ๒๓ ก.ค.๖๓
56 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะและบางซ่อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด ๘๘๖,๖๙๒.-บาท ๒๓ ก.ย.๖๓
57 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดงานเลี้ยงรับรองเทิดเกียรติ ผบ.ทสส.... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๑๒๗,๗๖๘ ๒๔ ก.ย.๖๓
58 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๘๓,๐๐๐ ๒๔ ก.ย.๖๓
59 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกการดำเนินกรรมวิธีจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี... บจก.นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ๙,๕๒๓,๘๐๐.๐๐ ๒๕ ก.ย.๖๓
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ราชการสำรองคลัง ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๕,o๙๙,๙๕๙.๔o ๒๘ ก.ย.๖๓
61 จ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารผู้บังคับบัญชาชั้น ๑๐ อาคาร ยบ.ทหาร... บริษัท เดอะยูนิคอร์น กรุ๊ป จำกัด ๓๙๑,๐๐๐.๐๐.-บาท ๒๘ ก.ย.๖๓
62 จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข ๓ ยบ.ทหาร... บริษัท เดอะยูนิคอร์น กรุ๊ป จำกัด ๔๙๗,๐๐๐.-บาท ๒๘ ก.ย.๖๓
63 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพิ่มเติม ประจำปี 2563... แม็กกรุ๊ปเทรดดิ้ง จำกัด ๔๙o,ooo.oo ๒๘ ก.ย.๖๓
64 จัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เพิ่มเติม ประจำปี 2563... หจก.อาภรณ์พานิชย์ ๔๙๘,๓๖o.oo ๒๘ ก.ย.๖๓
65 จัดซื้อกระโจมพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี2563... บริษัท โอเ.ค.คูลท์ สเปเชี่ยล จำกัด ๔๙๘,ooo.oo ๒๘ ก.ย.๖๓
66 จ้างปรับปรุงห้องควบคุมชั้น 10 ยบ.ทหาร ประจำปี 2563... บริษัท เดอะยูนิคอน กรุ๊ป จำกัด ๔๕o,ooo.oo ๒๙ ก.ย.๖๓
67 จ้างทำพวงมาลัย การจัดพิธีประดับยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๒๗,๕๐๐ ๓o ก.ย.๖๓
68 จ้างซ่อมเครื่องบีบอัดปลอกกระสุน หจก.ขุณวัฒน์รุ่งเรืองกิจ ๔๙๔,๘๗๕.- ๓o ก.ย.๖๓
69 ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน 25 คัน รวม 100 เส้น... บริษัท ปัญจะ คอปอเรชั่น จำกัด ๔๙๒,๑๖o บาท ๓o ก.ย.๖๓
70 การจัดซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ๓,๑๗๑,๘๔๐.๘๖.-บาท ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน และกระเป๋าเพื่อใช้ในการจัดสัมมนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓... บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ๔๔,๗๒๐ ๙ พ.ย.๖๓
72 ซื้อผ้าระบาย ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์และผ้าเช็ดมือ พร้อมผ้าปูโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินพัฒนาพาณิชย์ ๑๓๓,๒๕๐ ๙ พ.ย.๖๓
73 ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (เครื่องมือช่าง) จำนวน ๒๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... บจก.จันทร์เกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล ๔๑๗,๙oo ๑o พ.ย.๖๓
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ (ไ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๖,๒๑๑,๐๓๕.๐๐ ๑๒ พ.ย.๖๓
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ไตรมา... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓,๗๗๓,๘๑๗.๐๐ ๑๒ พ.ย.๖๓
76 จ้างทำพานดอกไม้หน้าโต๊ะพระบรมฉายาลักษณ์,พานพุ่ม,เงิน-ทองและพานดอกไม้ประดิษฐ์หน้าโต๊ะพระบรมฉายาลักษณ์... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๓๔,๘oo ๑ ธ.ค.๖๓
77 เช่าโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด 75x180 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ... บริษัท โอ เค คูลท์ สเปเชี่ยล จำกัด ๓๗,๕oo ๑ ธ.ค.๖๓
78 จ้างผลิตเครื่องแบบสนาม ทบ. ทร. และ ทอ.) ให้กับนายทหารประทวนชาย สังกัด บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด ๔๓๙,๑๖o.oo ๓o พ.ย.๖๓
79 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๓... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวยสิริ ยูนิฟอร์ แอนด์ เซอร์วิส ๕๕๘,๘๘o.oo ๑ ธ.ค.๖๓
80 จ้างทำป้ายชื่อติดเครื่องแบบ สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๓... ร้านณัฐวรรณ การ์เมนท์ ๑๑๙,๗๖o.oo ๑ ธ.ค.๖๓
81 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ และน้ำกรดผสม ถ.พ.๑.๒๔๐ (เฉพาะน้ำ)... กรมการอุสาหกรรมทหาร โรงงานแบตเตอรรี่ทหาร ๕๗๘,๙๒๖.๐๐ ๑๔ ธันวาคม ๖๓
82 ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถจักรยา... บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ๓,๒๙๕,o๖๕.oo ๑๗ ธ.ค.๖๓
83 ซื้อเสื้อกันหนาว สำหรับทหารกองประจำการ ... บริษัท อัลเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ๑,๔๕๖,๓๕o.oo ๑๘ ธ.ค.๖๓
84 จัดซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๒๔ คัน ๙๖ เส้น... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๔๙๙,๘๔๐.- บาท ๑๖ ธ.ค.๖๓
85 จัดซื้อยางรถยนต์ถ่วงล้อและตั้งศูนย์ จำนวน ๔ คัน ๑๖ เส้น... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๒๕๑,๗๘๐.- บาท ๑๖ ธ.ค.๖๓
86 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 7 คัน หจก.ไพรัชจักรกล ๓๒๓,๒๕๕.-บาท ๒๔ ธ.ค.๖๓
87 จัดซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๗ คัน ๔๒ เส้น... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๓๘๔,๙oo.- บาท ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๓
88 จ้างซ่อมแซม สป.ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ (เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ TTD รุ่น TTD-SH 16 ขนาด 50 ปอนด์)... บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด ๑o,๒๗๒ ๒๙ ธ.ค.๖๓
89 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายพิเศษ สำหรับ สห.ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564... ร้าน ซาบีย่า ๗๗,ooo ๒๙ ธ.ค.๖๓
90 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการจัดสัมมนาบุคลากรภายในหน่วยด้านธุระการและกำลังพล ยบ.ทหาร ประจำปีงบประม... บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ๓๔,๓๖o ๒๙ ธ.ค.๖๓
91 จัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๖ คัน รวม ๔๒ เส้น... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๔๖๐,๐๐๐.- บาท ๖ ม.ค.๖๔
92 จัดซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๒๓ คัน รวม ๙๒ เส้น... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๔๘๙,๒oo.-บาท ๒๕ ธ.ค.๖๓
93 ซื้อวัสดุยานยนต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยานนวกิจซัพพลายส์ ๓o,๔oo.-บาท ๑๒ม.ค.๖๔
94 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 7 คัน บริษัทแอลทีเค มอเตอร์ จำกัด ๒๖๘,๖๑๘.๑๕บาท ๑๒ม.ค.๖๔
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับส... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๖๖๗,๘๕๑.๐๐ ๑๕ ม.ค.๖๔
96 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน บริษัท เพกาซัสออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๓๖๒,๒๕๙.๒o บาท ๑๓ ม.ค.๖๔
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ไตรมา... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓,๗๗๓,๘๑๗.๐๐ ๑๙ ม.ค.๖๔
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ (ไ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๖,๒๑๑,๐๓๕.๐๐ ๑๙ ม.ค.๖๔
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สั่งจ่ายครั้... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๔๘๔,๙๒๔.๐๐ ๒๑ ม.ค.๖๔
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสน... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑,๒๗๔,๕๕๔.๐๐ ๒๑ ม.ค.๖๔
101 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๖,๙๖๒,๖๐๖.๐๐ ๒๙ ม.ค.๖๔
102 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน บริษัท พีพีเอส.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ๕o,๖๔๘.๔๕ ๑๙ ม.ค.๒๕๖๔
103 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 5 คัน บริษัทแอลทีเค มอเตอร์ จำกัด ๒๒๒,๓๓๔.๒๓ ๒๙ ม.ค.๖๔
104 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๔... ร้านณัฐวรรณ การ์เมนท์ ๔๗๙,๕๐๐.๐๐ ๒ ก.พ.๖๔
105 ซื้อเครื่องนอน สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาร 2564... บริษัท อัลเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ๔๒๕,ooo ๘ ก.พ.๖๔
106 ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (เครื่องมือช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการลิฟต์ยกรถ... บจก.จันทร์เกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล ๙๓o,๙oo.oo ๑๑ ก.พ.๖๔
107 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง บริษัท ซีไนน์ ออโต้ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ๒๒,๒๙๘.๘o บาท ๓ ก.พ.๖๔
108 ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง... บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ๔๕๘,๖๖๒.๐๐ ๓ ก.พ.๖๔
109 ประกาศผู้ชนะงานจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ ให้กับนายทหารสัญญาบัต... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้องเสื้อบรอดเวย์ ๓๑๔,๒๗๕.๐๐ ๔ ก.พ.๖๔
110 จัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑๗ คัน รวม ๖๖ เส้น... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๔๔๙,๙๖๐.-บาท ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
111 จัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑๓ คัน รวม ๕๒ เส้น... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๔๑๓,๒๘๐ บาท ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
112 งานจ้างปรับปรุงอาคารห้องอาหาร กพธ.ยบ.ทหาร (บางซ่อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... หจก.สยามนวกิจ ซััพลายส์ ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙ ก.พ.๖๔
113 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนใหักับ สน... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๖,๙๖๒,๖๐๖.๐๐ ๒๒ ก.พ.๖๔
114 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (น้ำมันปฏิบัติการ) เพื่อสนั... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๖,๑๐๓,๙๗๐.๐๐ ๒๓ ก.พ.๖๔
115 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (โครงการป้องกันยาเสพติด) เพื่อสนับสนุนให้... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๗๒๔,๙๗๔.๐๐ ๒๓ ก.พ.๖๔
116 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ๒๑๑,๙๘๔.๑๒บาท ๒๒ ก.พ.๖๔
117 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 12 คัน บริษัท เพกาซัสออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๓o๙,๙๒๖.๕๗บาท ๑๗ ก.พ.๖๔
118 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ๓,oo๖.๗o ๒๓ ก.พ.๖๔
119 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 10 คัน บริษัท เพกาซัสออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๔o๔,๖๒๕.๘๕ ๒๓ ก.พ.๖๔