รายการเอกสาร สรุปผลประจำเดือน


สรุปผลประจำเดือน

ลำดับ สรุปผลประจำเดือน กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เดือน วันที่ประกาศ
1 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปี 2562... ตุลาคม 2562 ๒๒ ก.ค. ๖๓
2 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปี 2562... พฤศจิกายน 2562 ๒๒ ก.ค. ๖๓
3 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน ธันมาคม ประจำปี 2562... ธันวาคม 2562 ๒๒ ก.ค. ๖๓
4 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน มกราคม ประจำปี 2563... มกราคม 2563 ๒๒ ก.ค. ๖๓
5 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2563... กุมภาพันธ์ 2563 ๒๒ ก.ค. ๖๓
6 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน มีนาคม ประจำปี 2563... มีนาคม 2563 ๒๒ ก.ค. ๖๓
7 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน เมษายน ประจำปี 2563... เมษายน 2563 ๒๒ ก.ค. ๖๓
8 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปี 2563... พฤษภาคม 2563 ๒๒ ก.ค. ๖๓
9 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปี 2563... มิถุนายน 2563 ๒๒ ก.ค. ๖๓
10 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปี 2563... กรกฎาคม 2563 ๒๔ ส.ค. ๖๓
11 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปี 2563... สิงหาคม 2563 ๑๖ ก.ย. ๖๓
12 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน กันยายน ประจำปี 2563... กันยายน 2563 ๒๖ ต.ค. ๖๓
13 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปี 2563... ตุลาคม 2563 ๑๙ ม.ค. ๖๔
14 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปี 2563... พฤศจิกายน 2563 ๑๙ ม.ค. ๖๔
15 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปี 2563... ธันวาคม 2563 ๑๙ ม.ค. ๖๔
16 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน มกราค ประจำปี 2564... มกราคม 2564 ๑๖ ก.พ. ๖๔