รายการเอกสาร ประกาศราคากลาง


ประกาศราคากลาง

ลำดับ ประกาศราคากลาง กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย วงเงิน วันที่ประกาศ
1 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ อาคาร บก.ทท. ชั้น ๑ - ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๑,๖๙๒,ooo.oo ๒๓ ก.ย. ๖๓