Main content

Alert message

กรมยุทธบริการทหาร จัดพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ระหว่าง พลโท  กฤช  ปี่ทอง  กับ พลโท อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ณ กรมยุทธบริการทหาร  เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓