Main content

Alert message

จก.ยบ.ทหาร กำกับดูแลการดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำรถยนต์ราชการของหน่วยในพื้นที่ ยบ.ทหาร เพื่อช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รักษาสิ่งแวดล้อม 

รอง จก.ยบ.ทหาร  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น 

พล.ท. ธนินทร์ พู่ทองคำ จก.ยบ.ทหาร นำข้าราชการและครอบครัว ที่พักอาศัยอาคารสวัสดิการพื้นที่บางซ่อน ร่วมทำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

เจ้ากรมยุทธบริการทหาร  ตรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่บ้านพัก การซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค

เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ มอบสิ่งของ เยี่ยมกำลังพลและครอบครัว กรมยุทธบริการทหาร

 

จก.ยบ.ทหาร ต้อนรับ หน.คทท.๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงรถโดยสารขนาดใหญ่