Main content

Alert message

กรมยุทธบริการทหารได้ทำลายซากอุปกรณ์สายสรรพวุธ ประกอบด้วย อาวุธปืนและซองกระสุนปืน ที่ได้รับอนุมัติจำหน่าย จำนวน ๑๙ รายการ ณ ลานอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร