Main content

Alert message

พลโท ธนินทร์  พู่ทองคำ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร แจกจ่ายเครื่องกอรงน้ำ จำนวน 8 เครื่อง สำหรับกำลังพลใช้บริโภคภายใน หน่วยขึ้นตรงกรมยุทธบริการทหาร ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของกำลังพล