Main content

Alert message

พลโทธนินทร์  พู่ทองคำ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ สน.จก.ยบ.ทหาร กรมยุทธบริการทหาร