Main content

Alert message

พล.ท. ธนินทร์ พู่ทองคำ จก.ยบ.ทหาร ให้การต้อนรับ พล.ต.กานต์นาท  นิกรยานนท์ ผอ.รวท.อท.ศอพท. และคณะฯ เพื่อหารือความร่วมมือการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
เครื่องกระสุน ของ รวท.อท.ศอพท. ตาม MOU ระหว่าง บก.ทท. กับ สป. เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๕