Main content

Alert message

พลตรีกฤษฎา  วราทร  รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศ
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565