Main content

Alert message

พลโท ธนินทร์  พู่ทองคำ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณห้องประชุมชั้น ๒ ยบ.ทหาร