Main content

Alert message

พลโท ธนินทร์  พู่ทองคำ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กำกับดูแลการพักอาศัยและการบริหารจัดการพื้นที่ อาคารสวัสดิการ (ประชาชื่น) เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๕