Main content

Alert message

พลโท ธนินทร์  พู่ทองคำ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษา กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับบุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ณ แหล่งชุมนุมกรมยุทธบริการทหาร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565