Main content

Alert message

พล.ท. ธนินทร์ พู่ทองคำ จก.ยบ.ทหาร ต้อนรับ พล.ท. จีรนันท์ กัณฑวงศ์ หน.คทท.๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงรถโดยสารขนาดใหญ่ การย้ายเข้าอาคารใหม่ของ สนพ.ยบ.ทหาร และความคืบหน้า การทำลายเครื่องกระสุนเสื่อมสภาพ ณ ยบ.ทหาร