Main content

Alert message

พลโท ธนินทร์ พู่ทองคำเจ้ากรมยุทธบริการทหาร ให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ มอบสิ่งของ เยี่ยมกำลังพลและครอบครัว กรมยุทธบริการทหาร ที่มีความต้องการพิเศษ ในพื้นที่ บางซ่อนและ วังหิน ตามโครงการ "กำลังพลเข้มแข็ง  ครอบครัวต้องแข็งแรง"