Main content

Alert message

พลโท ธนินทร์ พู่ทองคำ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร  ตรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่บ้านพัก การซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่อาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย (บางซ่อน)