Main content

Alert message

พล.ต. กฤษฎา วราทร รอง จก.ยบ.ทหาร  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ยบ.ทหาร