Main content

Alert message

พล.ท.ธนินทร์  พู่ทองคำ  จก.ยบ.ทหาร กำกับดูแลการดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำรถยนต์ราชการของหน่วยในพื้นที่ ยบ.ทหาร เพื่อช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีรถยนต์เข้าตรวจจำนวน  33  คัน ตรวจพบรถยนต์ควันดำเกินค่ามาตรฐานและนำไปปรับปรุงแก้ไขจำนวน  3  คัน