Main content

Alert message

กรมยุทธบริการทหาร จัดพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ระหว่าง พลโท อรรถนพ  ลาภชุ่มศรี กับ พลโท ธนินทร์  พู่ทองคำ  ณ กรมยุทธบริการทหาร  เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔