Main content

Alert message

จก.ยบ.ทหาร เป็นประธานมอบของที่ระลึกในพิธีเทิดเกียรติข้าราขการ ยบ.ทหาร ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2565
จก.ยบ.ทหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับกำลังพล ยบ.ทหารและ สยย.ทหาร เรื่อง วิธีการซ่อมแซมคอนกรีตที่ชำรุด
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ยบ.ทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทยโดย กรมยุทธบริการทหาร จัดรถสไลด์พร้อมชุดช่างเคลื่อนที่บริการให้ความช่วยเหลือยาพาหนะที่เสีย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
จก.ยบ.ทหาร กำกับดูแลการดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำรถยนต์ราชการของหน่วยในพื้นที่ ยบ.ทหาร เพื่อช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รักษาสิ่งแวดล้อม
รอง จก.ยบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
พล.ท. ธนินทร์ พู่ทองคำ จก.ยบ.ทหาร นำข้าราชการและครอบครัว ที่พักอาศัยอาคารสวัสดิการพื้นที่บางซ่อน ร่วมทำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา