Main content

Alert message

จก.ยบ.ทหาร กำกับดูแลการดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำรถยนต์ราชการของหน่วยในพื้นที่ ยบ.ทหาร เพื่อช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รักษาสิ่งแวดล้อม
รอง จก.ยบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
พล.ท. ธนินทร์ พู่ทองคำ จก.ยบ.ทหาร นำข้าราชการและครอบครัว ที่พักอาศัยอาคารสวัสดิการพื้นที่บางซ่อน ร่วมทำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ มอบสิ่งของ เยี่ยมกำลังพลและครอบครัว กรมยุทธบริการทหาร
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ตรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่บ้านพัก การซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค
จก.ยบ.ทหาร ต้อนรับ หน.คทท.๑ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงรถโดยสารขนาดใหญ่
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร นำชุดตรวจการปฏิบัติราชการ สจร.ทหาร ตรวจคลัง คลัง สป.๕ สถานีบริการน้ำมัน และ การซ่อมบำรุงยานพาหนะ
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษา กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับบุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง