รายการเอกสาร ประกาศผลผู้ชนะ


ประกาศผลผู้ชนะ

ลำดับ ประกาศผลผู้ชนะ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน วันที่ประกาศ
1 จ้างทำพานดอกไม้และกรวยดอกไม้ จัดกิจกรรมกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประม...
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3...
3 Test. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓สำหรับใช้งานด้านธุรการ ไตรมาสที่๔...
4 Test ประกาศผลผู้ชนะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐ ก.ค.๖๓
5 งานจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ๒o,๘๓๙.๓๒ ๙ ก.ค.๖๓
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ศป... บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ๗๓๔,๑๖๖.oo ๑๓ ก.ค. ๖๓
7 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำ และถังเก็บน้ำ อาคาร ยบ.ทหาร ชั้น ๑... บริษัท เดอะยูนิคอร์น กรุ๊ป จำกัด ๑,๙๓o,ooo.oo ๑๕ ก.ค.๖๓
8 จ้างทำพวงมาลัย การจัดงานวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๓ ครบ ๖๐ ปี... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๑๖,๕๖๐ ๑ ก.ค.๖๐
9 เช่าเต๊นท์ การจัดงานวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๓ ครบ ๖๐ ปี ... บริษัท โอ เค คูลท์ สเปเชี่ยล จำกัด ๓,๐๐๐
10 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ กบ.ทหาร เพื่อใช้ราชก... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๗๙,๐๐๐.๐๐ ๒๑ ก.ค.๖๓
11 จ้างทำพานดอกไม้สด, พานกรวยดอกไม้สด และพานพุ่มเงิน-ทอง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๗,๐๐๐ ๒๒ ก.ค.๖๓
12 จ้างทำพานดอกไม้และตกแต่งประดับดอกไม้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๓๖,๐๐๐ ๒๓ ก.ค.๖๓
13 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (กระบี่) สำหรับนายทหารประทวนชาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)... ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินซิกเนีย ๔๙๕,๐๐๐ ๒๓ ก.ค.๖๓
14 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)... ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาภรณ์พาณิชย์ ๒๑๕,๐๐๐ ๒๓ ก.ค.๖๓
15 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน 21 รายการ บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด ๓๘,๑๖๓.๑๖ ๒๓ ก.ค.๖๓
16 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (รายการเครื่องทำความเย็นรถยนต์ และน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์ รถยนต์ )จำนวน 3 รายการ... หจก.จ.สัมฤทธิ์ อะไหล่ยนต์ ๙๖,๒๘๐ ๒๔ ก.ค.๖๓
17 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 9 คัน 62 รายการ บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๓๔๕,๔๐๗.๗๗ ๒๙ก.ค.๖๓
18 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 1 งาน หจก.ศรีมณีรัตน์ ๔๘๖,๗๑๐ ๒๙ก.ค.๖๓
19 จ้างทำพานดอกไม้, พานกรวย และตกแต่งประดับดอกไม้ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเโ้จพระนางเจ้าสิริกิติ์... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๕๒,๐๐๐ ๖ ส.ค.๖๓
20 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓... ห้างหุ้นส่วน สยามนวกิจซัพพลายส์ ๘๒,๒๗๕.๕๐ ๑๑ ส.ค.๖๓
21 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ บ.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ๑๗๕,๑๔๘.๙๘ ๑๑ ส.ค.๖๓
22 ซื้อชิ้นส่วนอะไหลรถยนต์ หจก.ไพรัชจักรกล ๔๙๖,๑๗o.oo ๑๓ส.ค.๖๓
23 จ้างซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หจก.ศรีมณีรัตน์ ๓๙๘,๓๘๙.oo ๑๑ ส.ค.๖๓
24 จ้างซ่อมรถยนต์ บริษัท ไอเดียล แอสโซซิเอทส์ กรุ๊ป จำกัด ๔๙๔,๙๖o.๖o ๑๘ส.ค.๖๓
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสำรองคลัง... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒,o๘๗,๕๕o.oo ๒o ส.ค.๖๓
26 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) สำหรับใช้งานด้านปฏิบัต... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓,๗๖๒,ooo.oo ๒๕ ส.ค.๖๓
27 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน บริํท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ๙,๖๒๔.oo ๒o ส.ค.๖๓
28 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 8 คัน บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๑o๖,๖๖๘.๓o ๒oส.ค.๖๓
29 จ้างซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๔๒๕,๙๒o.oo ๒๑ ส.ค.๖๓
30 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่สายพานเครื่องยนต์รถโดยสารขนาดใหญ่... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชจักรกล ๑o๔,๑๔o.oo ๒๕ ส.ค.๖๓
31 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ หจก.ศรีมณีรัตน์ ๑๔,๖oo.oo ๒๕ ส.ค.๖๓
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ศ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑o๗,๖๕๔.oo ๒๘ ส.ค.๖๓
33 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน บริษัท ไอเดียล แอสโซซิเอทส์ กรุ๊ป จำกัด ๑๕๓,๗๒๖.๙o ๒๔ ส.ค.๖๓
34 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน 15 คัน รวม 50 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๓๕๖,๔๙o ๕ ส.ค.๖๓
35 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน 24 คัน รวม 72 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... บริษัท ออโต้ซาลอน จำกัด ๒๕๓,๕๘o ๒๕ ส.ค.๖๓
36 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ใบปัดน้ำฝน หจก.ศรีมณีรัตน์ ๒๑๙,๔๘๒.๐๐ ๓๑ ส.ค.๖๓
37 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๓ ประจำปีงบประมา... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวยสิริ ยูนิฟอรืม แอนด์ เซอร์วิส ๔๒๓,๒oo ๒๖ ส.ค.๖๓
38 จ้างซ่อมรถยนต์ หจก.ศรีมณีรัตน์ ๓๘๓๗๙o ๒ ก.ย.๖๓
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ฯ เพื่อสนับสนุนให้กับ ศปม. เพื่อ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑๑๐,๓๓๙.๐๐ ๑๑ ก.ย.๖๓
40 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... บจก.นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ๙,๕๒๓,๘oo.- บาท ๑๑ ก.ย.๖๓
41 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๒๔๗,๙๔๒ ๑o ก.ย.๖๓
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ศปม. เพื่อใ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑๐๗,๘๒๕.๐๐ ๑๔ ก.ย.๖๓
43 ประกาศผู้ชนะงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ให้กับ นขต.ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๑๗๕ooo
44 จ้างปรับปรุงสำนักงานผู้บังคับบัญชายบ.ทหาร 10 ชั้น ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)... บริษัท เดอะยูนิคอน กรุ๊ป จำกัด ๙๙o,ooo.oo ๑๖ ก.ย.๖๓
45 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564... องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ๒,๒๘๑,๗๔o.oo ๑๘ ก.ย.๒๕๖๓
46 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร ยบ.ทหาร และอาคารเอนกประสงค์ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564... หจก.เอ็นเอสเค คลีนนิ่ง เซอร์วิส ๘๙๗,๘๓๓.๗๙ บาท ๑๘ ก.ย.๒๕๖๓
47 จ้างกำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะและบางซ่อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... บริษัท แอ๊ดวานซ์ กร๊ป เอเชีย จำกัด ๘๔๙๙๙.๖o ๒๑ ก.ย.๖๓
48 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน บริษัท ไอเดียล แอสโซซิเอทส์ กรุ๊ป จำกัด ๓๔o,๔o๙.๘o ๑๖ ก.ย.๖๓
49 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์อาการ (แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ พ.... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอสเค คลีนนิ่ง เซอร์วิส ๕๘๔,๕๖๕.๐๐ ๒๒ ก.ย.๖๓
50 เช่าสิ่งอุปกรณ์ การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหาร สำหรับนายทหารชั้นายพล ... บริษัท โอ เค คูลท์ สเปเชี่ยล จำกัด ๑๖,๐๐๐ ๒๑ ก.ย.๖๓
51 จ้างตกแต่งดอกไม้ การจัดพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหาร สำหรับนายทหารชั้นายพล... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๓๕,๐๐๐ ๒๑ ก.ย.๖๓
52 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในพิธีอำลาชีวิตข้าราชารทหาร สำหรับนายทหารชั้นา... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๙๔,๙๕๐ ๒๑ ก.ย.๖๓
53 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหาร สำหรับนายทหารชั้นย... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๙๖,๑๕๐ ๒๓ ก.ย.๖๓
54 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหาร ชั้นยศ พ.อ.(พ), น.... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๓๕,๐๐๐ ๒๓ ก.ค.๖๓
55 เช่าสิ่งอุปกรณ์ การจังานเลี้ยงรับรองเนื่องในพิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหาร สำหรับนายทหารชั้นยศ พ.อ.(พ), ... บริษัท โอ เค คูลท์ สเปเชี่ยล จำกัด ๓๕,๐๐๐ ๒๓ ก.ค.๖๓
56 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะและบางซ่อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด ๘๘๖,๖๙๒.-บาท ๒๓ ก.ย.๖๓
57 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดงานเลี้ยงรับรองเทิดเกียรติ ผบ.ทสส.... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๑๒๗,๗๖๘ ๒๔ ก.ย.๖๓
58 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๘๓,๐๐๐ ๒๔ ก.ย.๖๓
59 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกการดำเนินกรรมวิธีจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี... บจก.นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ๙,๕๒๓,๘๐๐.๐๐ ๒๕ ก.ย.๖๓
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ราชการสำรองคลัง ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๕,o๙๙,๙๕๙.๔o ๒๘ ก.ย.๖๓
61 จ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารผู้บังคับบัญชาชั้น ๑๐ อาคาร ยบ.ทหาร... บริษัท เดอะยูนิคอร์น กรุ๊ป จำกัด ๓๙๑,๐๐๐.๐๐.-บาท ๒๘ ก.ย.๖๓
62 จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข ๓ ยบ.ทหาร... บริษัท เดอะยูนิคอร์น กรุ๊ป จำกัด ๔๙๗,๐๐๐.-บาท ๒๘ ก.ย.๖๓
63 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพิ่มเติม ประจำปี 2563... แม็กกรุ๊ปเทรดดิ้ง จำกัด ๔๙o,ooo.oo ๒๘ ก.ย.๖๓
64 จัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เพิ่มเติม ประจำปี 2563... หจก.อาภรณ์พานิชย์ ๔๙๘,๓๖o.oo ๒๘ ก.ย.๖๓
65 จัดซื้อกระโจมพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี2563... บริษัท โอเ.ค.คูลท์ สเปเชี่ยล จำกัด ๔๙๘,ooo.oo ๒๘ ก.ย.๖๓
66 จ้างปรับปรุงห้องควบคุมชั้น 10 ยบ.ทหาร ประจำปี 2563... บริษัท เดอะยูนิคอน กรุ๊ป จำกัด ๔๕o,ooo.oo ๒๙ ก.ย.๖๓
67 จ้างทำพวงมาลัย การจัดพิธีประดับยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๒๗,๕๐๐ ๓o ก.ย.๖๓
68 จ้างซ่อมเครื่องบีบอัดปลอกกระสุน หจก.ขุณวัฒน์รุ่งเรืองกิจ ๔๙๔,๘๗๕.- ๓o ก.ย.๖๓
69 ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน 25 คัน รวม 100 เส้น... บริษัท ปัญจะ คอปอเรชั่น จำกัด ๔๙๒,๑๖o บาท ๓o ก.ย.๖๓
70 การจัดซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ๓,๑๗๑,๘๔๐.๘๖.-บาท ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน และกระเป๋าเพื่อใช้ในการจัดสัมมนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓... บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ๔๔,๗๒๐ ๙ พ.ย.๖๓
72 ซื้อผ้าระบาย ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์และผ้าเช็ดมือ พร้อมผ้าปูโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินพัฒนาพาณิชย์ ๑๓๓,๒๕๐ ๙ พ.ย.๖๓
73 ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (เครื่องมือช่าง) จำนวน ๒๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... บจก.จันทร์เกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล ๔๑๗,๙oo ๑o พ.ย.๖๓
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ (ไ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๖,๒๑๑,๐๓๕.๐๐ ๑๒ พ.ย.๖๓
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ไตรมา... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓,๗๗๓,๘๑๗.๐๐ ๑๒ พ.ย.๖๓
76 จ้างทำพานดอกไม้หน้าโต๊ะพระบรมฉายาลักษณ์,พานพุ่ม,เงิน-ทองและพานดอกไม้ประดิษฐ์หน้าโต๊ะพระบรมฉายาลักษณ์... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๓๔,๘oo ๑ ธ.ค.๖๓
77 เช่าโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาด 75x180 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ... บริษัท โอ เค คูลท์ สเปเชี่ยล จำกัด ๓๗,๕oo ๑ ธ.ค.๖๓
78 จ้างผลิตเครื่องแบบสนาม ทบ. ทร. และ ทอ.) ให้กับนายทหารประทวนชาย สังกัด บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด ๔๓๙,๑๖o.oo ๓o พ.ย.๖๓
79 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๓... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวยสิริ ยูนิฟอร์ แอนด์ เซอร์วิส ๕๕๘,๘๘o.oo ๑ ธ.ค.๖๓
80 จ้างทำป้ายชื่อติดเครื่องแบบ สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๓... ร้านณัฐวรรณ การ์เมนท์ ๑๑๙,๗๖o.oo ๑ ธ.ค.๖๓
81 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ และน้ำกรดผสม ถ.พ.๑.๒๔๐ (เฉพาะน้ำ)... กรมการอุสาหกรรมทหาร โรงงานแบตเตอรรี่ทหาร ๕๗๘,๙๒๖.๐๐ ๑๔ ธันวาคม ๖๓
82 ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถจักรยา... บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ๓,๒๙๕,o๖๕.oo ๑๗ ธ.ค.๖๓
83 ซื้อเสื้อกันหนาว สำหรับทหารกองประจำการ ... บริษัท อัลเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ๑,๔๕๖,๓๕o.oo ๑๘ ธ.ค.๖๓
84 จัดซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๒๔ คัน ๙๖ เส้น... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๔๙๙,๘๔๐.- บาท ๑๖ ธ.ค.๖๓
85 จัดซื้อยางรถยนต์ถ่วงล้อและตั้งศูนย์ จำนวน ๔ คัน ๑๖ เส้น... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๒๕๑,๗๘๐.- บาท ๑๖ ธ.ค.๖๓
86 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 7 คัน หจก.ไพรัชจักรกล ๓๒๓,๒๕๕.-บาท ๒๔ ธ.ค.๖๓
87 จัดซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๗ คัน ๔๒ เส้น... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๓๘๔,๙oo.- บาท ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๓
88 จ้างซ่อมแซม สป.ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ (เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ TTD รุ่น TTD-SH 16 ขนาด 50 ปอนด์)... บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด ๑o,๒๗๒ ๒๙ ธ.ค.๖๓
89 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายพิเศษ สำหรับ สห.ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564... ร้าน ซาบีย่า ๗๗,ooo ๒๙ ธ.ค.๖๓
90 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการจัดสัมมนาบุคลากรภายในหน่วยด้านธุระการและกำลังพล ยบ.ทหาร ประจำปีงบประม... บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ๓๔,๓๖o ๒๙ ธ.ค.๖๓
91 จัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๖ คัน รวม ๔๒ เส้น... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๔๖๐,๐๐๐.- บาท ๖ ม.ค.๖๔
92 จัดซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๒๓ คัน รวม ๙๒ เส้น... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๔๘๙,๒oo.-บาท ๒๕ ธ.ค.๖๓
93 ซื้อวัสดุยานยนต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยานนวกิจซัพพลายส์ ๓o,๔oo.-บาท ๑๒ม.ค.๖๔
94 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 7 คัน บริษัทแอลทีเค มอเตอร์ จำกัด ๒๖๘,๖๑๘.๑๕บาท ๑๒ม.ค.๖๔
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับส... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๖๖๗,๘๕๑.๐๐ ๑๕ ม.ค.๖๔
96 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน บริษัท เพกาซัสออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๓๖๒,๒๕๙.๒o บาท ๑๓ ม.ค.๖๔
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ไตรมา... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓,๗๗๓,๘๑๗.๐๐ ๑๙ ม.ค.๖๔
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ (ไ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๖,๒๑๑,๐๓๕.๐๐ ๑๙ ม.ค.๖๔
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สั่งจ่ายครั้... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๔๘๔,๙๒๔.๐๐ ๒๑ ม.ค.๖๔
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสน... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑,๒๗๔,๕๕๔.๐๐ ๒๑ ม.ค.๖๔
101 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๖,๙๖๒,๖๐๖.๐๐ ๒๙ ม.ค.๖๔
102 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน บริษัท พีพีเอส.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ๕o,๖๔๘.๔๕ ๑๙ ม.ค.๒๕๖๔
103 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 5 คัน บริษัทแอลทีเค มอเตอร์ จำกัด ๒๒๒,๓๓๔.๒๓ ๒๙ ม.ค.๖๔
104 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๔... ร้านณัฐวรรณ การ์เมนท์ ๔๗๙,๕๐๐.๐๐ ๒ ก.พ.๖๔
105 ซื้อเครื่องนอน สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาร 2564... บริษัท อัลเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ๔๒๕,ooo ๘ ก.พ.๖๔
106 ประกาศผลผู้ชนะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (เครื่องมือช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการลิฟต์ยกรถ... บจก.จันทร์เกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล ๙๓o,๙oo.oo ๑๑ ก.พ.๖๔
107 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง บริษัท ซีไนน์ ออโต้ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ๒๒,๒๙๘.๘o บาท ๓ ก.พ.๖๔
108 ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง... บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ๔๕๘,๖๖๒.๐๐ ๓ ก.พ.๖๔
109 ประกาศผู้ชนะงานจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ ให้กับนายทหารสัญญาบัต... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้องเสื้อบรอดเวย์ ๓๑๔,๒๗๕.๐๐ ๔ ก.พ.๖๔
110 จัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑๗ คัน รวม ๖๖ เส้น... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๔๔๙,๙๖๐.-บาท ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
111 จัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑๓ คัน รวม ๕๒ เส้น... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๔๑๓,๒๘๐ บาท ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
112 งานจ้างปรับปรุงอาคารห้องอาหาร กพธ.ยบ.ทหาร (บางซ่อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... หจก.สยามนวกิจ ซััพลายส์ ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙ ก.พ.๖๔
113 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนใหักับ สน... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๖,๙๖๒,๖๐๖.๐๐ ๒๒ ก.พ.๖๔
114 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (น้ำมันปฏิบัติการ) เพื่อสนั... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๖,๑๐๓,๙๗๐.๐๐ ๒๓ ก.พ.๖๔
115 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (โครงการป้องกันยาเสพติด) เพื่อสนับสนุนให้... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๗๒๔,๙๗๔.๐๐ ๒๓ ก.พ.๖๔
116 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ๒๑๑,๙๘๔.๑๒บาท ๒๒ ก.พ.๖๔
117 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 12 คัน บริษัท เพกาซัสออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๓o๙,๙๒๖.๕๗บาท ๑๗ ก.พ.๖๔
118 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ๓,oo๖.๗o ๒๓ ก.พ.๖๔
119 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 10 คัน บริษัท เพกาซัสออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๔o๔,๖๒๕.๘๕ ๒๓ ก.พ.๖๔
120 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ สน... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑๒๘,๖๖๒.๐๐ ๒๓ ก.พ.๖๔
121 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ให้กับ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕... บริษัท ยูจีไอลิคควิด (ไทยแลนด์) จำกัด ๑,๒๘๕,๖๓๐.๐๐ ๒ มี.ค.๖๔
122 ซื้อประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ คัน ... บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ๙๘,๘๗๖.๕๖ ๑๙ ก.พ.๖๔
123 จ้างผลิตเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ (เสื้อยืดสีกากีแกมเขียว ตราสัญลักษณ์ บก.ทท., กางเกงลำลอ... บริษัท อัลเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ๔๙๔,ooo ๔ มี.ค.๖๔
124 ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ร้าน อาทรพาณิชย์ ๔๙๙,๙๙๘.๐๐ ๘ มี.ค.๖๔
125 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 15 คัน รวม 129 รายการ... หจก. จ.สัมฤทธิ์ อะไหล่ยนต์ ๓๔๒,๘๗o ๑๖ มี.ค. ๖๔
126 งานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด ๘,๘๔๙,๙๗๐.๐๐ ๑๘ มี.ค.๖๔
127 งานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ชาย-หญิง ประจำปีงบประม... ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาภรณ์พาณิชย์ ๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓ มี.ค.๖๔
128 จ้างผลิตกระบี่ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรและประทวนชาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินซิกเนีย ๓,๖๕๖,๖๐๐ ๒๕ มี.ค.๖๔
129 จ้างซ่อมรถยนต์ 5 คัน บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮาส์ จำกัด ๘๗,๙๙๐.๓๘ บาท ๒๒ มี.ค.๖๔
130 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร สำหรับใช้ในการจัดรถ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๖๑,๗๙๐.๐๐ ๒๒ มี.ค.๖๔
131 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๗๓๓,๓๓๒.๐๐ ๒๙ มี.ค.๖๔
132 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (ห้วง เม.ย. ๖... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒,๕๑๙,๘๘๐.๐๐ ๓๑ มี.ค.๖๔
133 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ (ห้... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๖,๙๗๔,๑๗๕.๐๐ ๑ เม.ย.๖๔
134 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร สำหรับใช้ในการจัดชุด... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๗๑,๗๙๒.๕๐ ๘ เม.ย.๖๔
135 งานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (บางซ่อน)... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๑๔,๖๔๐.๐๐ ๒๐ เม.ย.๖๔
136 จ้างทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๒๕,๕oo ๒๑ เม.ย.๖๔
137 งานจัดซื้อผ้าห่มนอน สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... บริษัท ชัยเสรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ๓๑๗,๒๐๐.๐๐ ๒๒ เม.ย.๖๔
138 ประกาศผู้ชนะงานจ้างผลิตกระเป๋าถือประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน (หญิง) ... บริษัท โกลด์ซิตี้ฟุตเทค จำกัด ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓ เม.ย.๖๔
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)... บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ๔๙๕๖o๔.๗๔ ๒๖ เม.ย.๒๕๖๔
140 ประกาศผู้ชนะงานจ้างผลิตรองเท้า สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... บริษัท โกลด์ซิตี้ฟุตเทค จำกัด ๖,๘๗,๖๘๐.๐๐ ๒๖ เม.ย.๖๔
141 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๔๘๙,๙๑o.๒o ๘ เม.ย.๖๔
142 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน รวม 156 รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๔๔๒,๗๓o.oo ๘ เม.ย.๖๔
143 ซื้อวัสดุและอะไหล่รถจักรยานยนต์นำขบวน จพนวน 6 รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชจักรกล ๓๓๖,๕๕๕.oo ๒๒เม.ย.๖๔
144 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนั... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓๓๔,๐๐๐.๐๐ ๒๙ เม.ย.๖๔
145 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 13 คัน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ๑๗๐,๕๗๙.๐๐ ๓๐ เม.ย.๖๔
146 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓๙๕,๔๗๒.๐๐ ๖ พ.ค.๖๔
147 งานซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ... บริษัท แมกซ์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ๑๙๙,๓๑๗.๐๐ ๒๓ เม.ย.๖๔
148 ซื้อมุ้งสีกากีแกมเขียว สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564... บริษัท ชัยเสรี เอ็นนจิเนียริ่ง จำกัด ๓๓๓,ooo ๑๗ พ.ค.๖๔
149 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน บริษัท พีพีเอส.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ๘๘,๕๖๘.๑๘ ๑๘ พ.ค.๖๔
150 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์การซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๓๑,๗๖๐ ๑๘ พ.ค.๖๔
151 ซื้อผ้าใบคลุมหลังคากระบะท้ายรถบรรทุกขนาดใหญ่... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชจักรกล ๒๙๑,๕๐๐ ๑๘ พ.ค.๖๔
152 จ้างผลิตรองเท้าให้กับนายทหารประทวน ชาย-หญิง เหล่าทัพ ทบ.ทร. และ ทอ.สัง บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2564... บริษัท โกลด์ซิตี้ฟุตเทค จำกัด ๑๑,๒๒๙,๓oo ๒o พ.ค.๖๔
153 ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในรถควบคุมบังคับบัญชา งบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕... บริษัท ออโต เลทเธอร์ ซีท จำกัด ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ ๒๐ พ.ค.๖๔
154 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๗ คัน รวม ๑๙๒ รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชจักรกล ๔๙๕,๘๗๐ ๒๒ พ.ค.๖๔
155 งานจัดซื้อประกันภัยรถราชการภาคสมัคใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๒ คัน... บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ๔๙๘,๗๙๓.๓๔ บาท ๓๑ มี.ค.๖๔
156 งานจัดซื้อประกันภัยรถราชการภาคสมัคใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๘๖๐ คัน... บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ๑,๒๐๒,๔๘๒.๖๙ บาท ๒๖ เม.ย.๒๕๖๔
157 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๔๑๓,๒๔๔.๐๐ ๑ มิ.ย.๖๔
158 งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๑ อาคาร ยบ.ทหาร ... ๔๘๕,๐๐๐.- ๑ มิ.ย.๖๔
159 งานจ้างปรับปรุงท่อประปาหลักภายในพื่นที่ ยบ.ทหาร... ๔๕๐,๐๐๐.- ๑ มิ.ย.๖๔
160 งานซื้อสิ่งอุปกรณ์สนับสนุน ร้อย ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ ๓... ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญชัยกิจ และเพื่อน ๑,๖๕๐,๐๐๐.- ๒ มิ.ย.๖๔
161 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 32 รายการ... บริษัท ธนบุรีพานิชโค้ช แอนด์ ทรัค จำกัด ๔๘๒,๙๗๖.๖o ๓๑ พ.ค.๖๔
162 จ้างทำพานดอกไม้สด พานพุ่ม และพานกรวย ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลล... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๘o,ooo ๓๑ พ.ค.๖๔
163 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ สน.บก.บก.... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑๘๙,๐๖๐.๐๐ ๘ มิ.ย.๖๔
164 งานจ้างปรับปรุงระบบท่อประปาหลักภายในพื้นที่ ยบ.ทหาร ... บริษัท เดอะยูนิคอร์น กรุ๊ป จำกัด ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐ มิ.ย.๖๔
165 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (ห้วง ก.ค.๖๔ - ก.ย.... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒,๓๘๙,๗๖๙.๐๐ ๑๐ มิ.ย.๖๔
166 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ (ห้วง ก.ค.๖๔ -... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๗,๓๕๒,๖๔๐.๐๐ ๑๐ มิ.ย.๖๔
167 จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงาน กซบ.ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาร 2564 (งบเพิ่มเติมครั้งที่ 2)... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนเปอร์เฟคท์ ๔๕,๘๗o ๑๑ มิ.ย.๖๔
168 งานจัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยายนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑๔ คัน รวม ๕๔ เส้น... บริษัท ส.อึ้งฮั่วเส็ง จำกัด ๓๒๒,๐๙๐.-บาท ๒๒ มี.ค.๖๔
169 งานจ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศแถบพร้อม และกระโปรงเต็มยศ สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ชาย-หญิง ประจำปีงบประมาณ ... บริษัท ไอ.ดี. ยูนิฟอร์ม จำกัด ๕,๓๒๙,๒๐๐.๐๐ ๑๔ มิ.ย.๖๔
170 งานจ้างผลิตรองเท้าผ้าใบสีดำพร้อมเชือก สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... บริษัท โกลด์ซิตี้ฟุตเทค จำกัด ๔๗๖,๐๐๐.๐๐ ๑๕ มิ.ย.๖๔
171 งานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สนับสนุน ร้อย ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ ๓ สป.สาย ช. และ ยย. จำนวน ๑๒๔ รายการ... บริษัท โบนาฟายด์ เทรดดิ้ง จำกัด ๑,๗๔๘,๙๗๗.- บาท ๒ มิ.ย.๖๔
172 ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ภาชนะและอุปกรณ์สำหรับประกอบเลี้ยง)... ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุไรรัตน์ ซัพพลาย ๓๙๗,๖๒๖.๙๘ บาท ๑๘ มิ.ย.๖๔
173 ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์จัดเลี้ยง ให้กับ กพธ.ยบ.ทหาร จำนวน ๗ รายการ... บริษัท โอ เค คูลท์ สเปเชี่ยล จำกัด ๔๙๗,๕๐๐.-บาท ๒๑ มิ.ย.๖๔
174 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องอัดอากาศและท่อลมอัดอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง... บริษัท โบนาฟายด์ เทรดดิ้ง จำกัด ๔๒๗,๕oo.oo ๒๓ มิ.ย.๖๔
175 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ และน้ำกรดผสม ถ.พ.๑.๒๔๐ (เฉพาะน้ำ) จำนวน ๖ รายการ... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๔๙๒,๓๙๐.- บาท ๒๒ พ.ค. ๖๔
176 จัดซื้อเครื่องนอน สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)... บริษัท อัลเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ๔๑๒,๕oo ๒๓ มิ.ย.๖๔
177 จัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัว สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)... บริษัท ชัยเสรี เอ็นนจิเนียริ่ง จำกัด ๓๗๘,๔oo ๒๓ มิ.ย.๖๔
178 จัดซื้อเครื่องกระสุนปืนสำหรับพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564... โรงงานวัตถุระเบิดทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ๔๖,๓๘๖.๙๖ ๒๔ มิ.ย.๖๔
179 งานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ร้านณัฐวรรณ การ์เมนท์ ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ ๒๕ มิ.ย.๖๔
180 ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ จากบริษัทเอกชน จำนวน ๗ คัน เพื่อใช้ในปฏิบัติ... บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙ มิ.ย.๖๔
181 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 11 คัน รวม 48 รายการ... บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๒๑๒o๘๗.๙๑ ๓๑ พ.ค.๖๔
182 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 20 รายการ... บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๔๕๔๓๓๒.๗o ๓oมิ.ย.๖๔
183 จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร จำนวน 1 คัน รวม 5 รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๕๙,๕oo ๓o มิ.ย.๖๔
184 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะของส่วนราชการ บ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๙๐๘,๖๘๐.๓๘ ๑ ก.ค.๖๔
185 ซื้อเครื่องกระสุนปืนสำหรับฝึกหลักสูตรนายทหารประทวนใหม่ ของ บก.ทท. ประจำปี 2564... รวท.อท.ศอพ. ๙๒,๗๙o.๖๓ ๕ ก.ค.๖๔
186 งานซื้อวัสดุประเภทต่างๆ ของ ศคย.ศปม. บริษัท เวล ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด ๑๔๑,๙๕๓.๐๐ ๒๘ มิ.ย.๖๔
187 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทดีเซลหมุนเร็ว บี... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๗,๓๕๒,๖๔๐.๐๐ ๘ ก.ค.๖๔
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ (ห้วง ก.ค.๖๔ - ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๔,๐๗๖,๐๘๓.๐๐ ๑๒ ก.ค.๖๔
189 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมอาวุธปืนพกของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑... บริษัท ดิสรัพทีฟ แทคทิคอล จำกัด ๑,๕๔๖,๑๕๐.-บาท ๑๙ ก.ค.๖๔
190 ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(เพิ่มเติม ห้วงไตรมาส ๔) ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙ ก.ค.๖๔
191 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ใช้งานด้านปฏิบัติการ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓๓๓,๘๕๑.๐๐ ๑๙ ก.ค.๖๔
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (เพิ่มเติม ห้วงไตรมาส ๔) ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อส... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐ ก.ค.๖๔
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (เพิ่มเติม... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๙๓๙,๑๗๒.๐๐ ๒๒ ก.ค.๖๔
194 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (เพิ่มเติม ห้วงไตรมาส ๔) ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒ ก.ค.๖๔
195 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม (ทบ. ทร. และ ทอ.) สำหรับนายทหารประทวน ประจำปี... บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด ๖,๔๐๒,๖๕๒.๐๐ ๒๓ ก.ค.๖๔
196 ประกาศผู้ชนะซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำนวน ๗ คัน รวม ๑๓ รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชจักรกล ๑o๑,๘๘o.oo ๒๓ก.ค.๖๔
197 ประกาศผู้ชนะซื้อชุดสายพานยานพาหนะ จำนวน ๑๒ รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๘๑,๕๘๔.oo ๒๓ก.ค.๖๔
198 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๙ คัน รวม ๗๔ รายการ... บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๔๕o,๙๔๕.o๘ ๒๓ก.ค.๖๔
199 ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตเสื้อเกราะป้องกันกระสุนชนิดลอยน้ำ ให้กับ ยก.ทหารเพื่อสนับสนุน กกล.ป้องกันชายแดน ... บริษัท ช.ไพศาล จำกัด ๔,๑๙๔,ooo.oo ๓o ก.ค.๖๔
200 ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อเครื่องวัดมวลกาย สำหรับใช้ในราชการ จำนวน ๖ เครื่อง... บริษัท เค.เอส.วอเตอร์กรุ๊ป จำกัด ๕,๖๙๘,๕๐๐.-บาท ๒ ส.ค.๖๔
201 งานจัดซื้อประกันภัยรถราชการภาคสมัคใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๔๖ คัน... บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ๑,๙๕๔,๕๔๘.๐๓. บาท ๒๑ มิ.ย.๖๔
202 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนให้กับ กบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนหน่วย ปชท.... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๙๔,๗๔๐.๐๐ ๖ ส.ค.๖๔
203 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๑๐ คัน รวม ๖๕ รายการ... บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๓o๙,๕๒๓.๑๘ ๒ ส.ค.๖๔
204 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๓ คัน รวม ๙๖ รายการ... บริษัท ซีไนน์ ออโต้ ดิสบิวชั่น จำกัด ๔๙๒,๒๕๓.๕o ๒ ส.ค.๖๔
205 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์การซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน ๕๙ รายการ... บริษัท ซีไนน์ ออโต้ ดิสบิวชั่น จำกัด ๔๙๓,๔o๙.๑o ๒ ส.ค.๖๔
206 ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร ฯ (ศปม. ครั้งที่ ๒๘)... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑๓๕,๗๓๕.๐๐ ๑๐ ส.ค.๖๔
207 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร ฯ (ศปม. ครั้งที่ ๔๐)... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒๐๗,๓๐๕.๐๐ ๑๐ ส.ค.๖๔
208 ประกาศผู้ชนะงานจ้างผลิตรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำเชือกพร้อม สำหรับนายทหารประทวน (ชาย-หญิง) ประจำปีง... บริษัท โกลด์ซิตี้ฟุตเทค จำกัด ๑,๒๑๙,๐๒๙.๖๐ บาท ๑๑ ส.ค.๖๔
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สั... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๘๙,๓๓๔.๓๐ ๑๑ ส.ค.๖๔
210 ประกาศผู้ชนะงานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทผ้า)... บริษัท อัลเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ๙๙๙,๖๐๐.๐๐ ๑๑ ส.ค.๖๔
211 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร ฯ (ศปม. ครั้งที่ ๔๕)... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๔๗๐,๘๕๖.๐๐ ๑๓ ส.ค.๖๔
212 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๔ คัน รวม ๑๔๓ รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.สัมฤทธิ์อะไหล่ยนต์ ๔๓o,๓๓๕.oo ๑o ส.ค.๖๔
213 จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๘ คัน ... บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ๒๔๕,๖๕๗.๔๘ ๑o ส.ค.๖๔
214 จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 8 คัน รวม 50 รายการ... บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็ม คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ๑๓o,๔๓๔.o๗ ๑๓ ส.ค.๖๔
215 จัดซื้อยางรถยนต์ และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑๙ คัน รวม ๘๒ เส้น... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๔๙๙,๙๔๐.-บาท ๑๒ ก.ค.๖๔
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ (ห้ว... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓,๒๗๖,๕๕๗.๐๐ ๑๖ ส.ค.๖๔
217 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร สำหรับใช้ในโครงการ พัฒนา... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓,๐๖๖,๑๕๑.๐๐ ๑๖ ส.ค.๖๔
218 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้งานด้านปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๗,๑๖๖,๖๔๖.๐๐ ๑๗ ส.ค.๖๔
219 ปรปะกาศผู้ชนะงานจ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว และป้ายชื่อติดเครื่องแบบ สำหรับทห... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวยสิริ ยูนิฟอร์ แอนด์ เซอร์วิส ๗๕๗,๕๕๐.๐๐ บาท ๑๙ ส.ค.๖๔
220 ประกาศผู้ชนะงานจ้างผลิตวัสดุงานบ้านงานครัว (ภาชนะจัดเลี้ยง) จำนวน ๒๑ รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมลักษณ์ ๑,๒๑๖,๘๔๐.๐๐ บาท ๑๙ ส.ค.๖๔
221 ประกาศผู้ชนะงานจ้างผลิตรองเท้า สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อแจกจ่ายให้กับทหาร... บริษัท โกลด์ซิตี้ฟุตเทค จำกัด ๑,๑๑๐,๔๘๐.๐๐ บาท ๑๙ ส.ค.๖๔
222 ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างปรับปรุงภายในรถควบคุมบังคับบัญชา และปฏิบัติการพร้อมติดตั้งฟิล์มนิรภัยแบบที่่ ๖... บริษัท ออโต เลทเธอร์ ซีท จำกัด ๒,๕๐๔,๘๗๐.- บาท ๒๐ ส.ค.๖๔
223 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๒ คัน รวม ๑๙ รายการ ... บริษัท ธนบุรีพานิชโค้ช แอนด์ ทรัค จำกัด ๘๕,๓๑๖.๔๕ ๑๘ ส.ค.๖๔
224 ประกาศผู้ชนะงานจ้างผลิตรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำเชือกพร้อมสำหรับนายทหารประทวน (ชาย - หญิง) ประจำปี... บริษัท โกลด์ซิตี้ฟุตเทค จำกัด ๑๕,๓๖๒,๓๕๗.๐๑ บาท ๒๕ ส.ค.๖๔
225 จ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)... บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด ๙๘๓,๓๓o ๒๕ ส.ค.๖๔
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร ฯ (ศปม.ครั้งที่ ๕๙)... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑๐๘,๒๔๖.๐๐ ๒๖ ส.ค.๖๔
227 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร ฯ (ศปม.ครั้งที่ ๕๘... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑๓๐,๖๗๔.๐๐ ๒๖ ส.ค.๖๔
228 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร ฯ (ศปม.ครั้งที่ ๖๔)... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๙๕,๕๑๕.๐๐ ๒๖ ส.ค.๖๔
229 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๐ คัน รวม ๕๙ รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๑๖,๖๗o.oo ๑๘ ส.ค.๖๔
230 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน รวม 80 รายการ... บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ๑๔๕,๗๗๖.oo ๒๔ ส.ค.๖๔
231 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 7 คัน รวม 49 รายการ... บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๔๘๙,๒๖o.๗๑ ๒๔ ส.ค. ๖๔
232 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 11 คัน รวม 89 รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๔๖๒,๒๑o.oo ๓o ส.ค.๖๔
233 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 11 คัน รวม 86 รายการ... บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๓๔๑,๑๑๔.๙๓ ๓o ส.ค.๖๔
234 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 12 คัน รวม 109 รายการ... บริษัท ซีไนน์ ออโต้ ดิสบิวชั่น จำกัด ๓๙๑,๖๗๔.๕๗ ๓o ส.ค.๖๔
235 งานจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ จำนวน ๕ รายการ... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๒๑๒,๔๑๐.- บาท ๓๐ ก.ค.๖๔
236 งานจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑๔ คัน รวม ๖๔ เส้น... บริษัท เควี ยางยนต์ จำกัด ๔๒๐,๐๖๐.-บาท ๓๐ ก.ค.๖๔
237 งานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับนายทหารประทวน (ชาย-หญิง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)... บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด ๒๓,๗๒๓,๘๕๐.๐๐ ๑ ก.ย.๖๔
238 งานจ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว และป้ายชื่อติดเครื่องแบบ สำหรับทหารกองประจำการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวยสิริ ยูนิฟอร์ แอนด์ เซอร์วิส ๗๔๒,๒๖๐.๐๐ ๑ ก.ย.๖๔
239 จ้างผลิตเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2564... บริษัท อัลเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ๓๑๒,๕๒o ๗ ก.ย.๖๔
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร สำหรับใช้งานผลผลิต การ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๕๘,๙๗๒.๐๐ ๑๔ ก.ย.๖๔
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร สำหรับใช้ในงานผลผลิตกา... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒๖๑,๐๖๒.๐๐ ๑๔ ก.ย.๖๔
242 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร สำหรับใช้ในงานผลผลิต การดำรงสภา... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๘๘๑,๐๙๐.๐๐ ๑๔ ก.ย.๖๔
243 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร สำหรับใช้ในโครงการ พิทักษ์รักษา... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑,๐๔๒,๐๖๔.๐๐ ๑๕ ก.ย.๖๔
244 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถยนต์ในกรณีเกินขีดความสามารถในการซ่อมของหน่วย งบประมาณเพิ่มเติ... บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชจักรกล ๑,๕๑๕,๖๘๔.๙๖ / ๖๑๔,๗๑o.oo ๑๖ ก.ย.๖๔
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระยะที่ ๑... บริษัท โกลบอล เมช จำกัด ๙,๒๐๘,๓๐๐.๐๐ ๑๗ ก.ย.๖๔
246 จัดซื้อประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๒๘ คัน... บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ๘๐๔,๐๒๔.๓๒ บาท ๒๓ ส.ค.๖๔
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในก... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๕๔๘,๓๐๙.๐๐ ๒๐ ก.ย.๖๔
248 ประกาศผู้ชนะงานจ้างกำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะ และบางซ่อน) ประจำปีงบประ... บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด ๘๔,๙๙๙.๖๐ ๒๓ ก.ย.๖๔
249 ประกาศผลผู้ชนะงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ให้กับ นขต.ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี เซอร์วิส ซัพพลาย ๑๗๕,๐๐๐.-บาท ๒๓ ก.ย.๖๔
250 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๘๘,๑๗๐.๐๐ ๒๓ ก.ย.๖๔
251 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเส... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒๖,๕๔๑.๐๐ ๒๓ ก.ย.๖๔
252 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร ยบ.ทหาร และพื้นที่อาคารจอดรถ กขส.ยบ.ทหาร... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอสเค คลีนนิ่ง จำกัด ๙๔๒,๓๒๔.๓๙ ๒๔ ก.ย.๖๔
253 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (บางซ่อน) ประจำปีงบประมาณ พ.... บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด ๓๖๘,๘๐๒.๐๐ ๒๔ ก.ย.๖๔
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่รอบอาคารศูนย์อาหาร บก.ทท. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ) ประ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอสเค คลีนนิ่ง จำกัด ๕๗๓,๗๘๗.๕๐ ๒๘ ก.ย.๖๔
255 ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อรถดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนว... บริษัท คอสโม ทรัค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ๙,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙ ก.ย.๖๔
256 ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำน... บริษัท คอสโม ทรัค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ๓,๔๔๕,๐๐๐.๐๐ ๒๙ ก.ย.๖๔
257 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ 2565... บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด ๑๖๓,๕oo ๒๒ ก.ย.๖๔
258 งานเช่าโต๊ะ พร้อมผ้าระบาย ในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ... บริษัท โอ เค คูลท์ สเปเชี่ยล จำกัด ๗,๕๐๐.๐๐ ๑๑ ต.ค.๖๔
259 งานจัดซื้อประกันภัยรถราชการ บก.ทท (ภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๙๔๙ คัน... บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ๓,๑๕๖,๑๐๖.๖๑ ๒๕ ต.ค.๖๔
260 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านธุรการ (... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๔,๒๙๕,๙๗๓.๐๐ ๒๗ ต.ค.๖๔
261 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติก... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๗,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗ ต.ค.๖๔
262 ประกาศเปลี่ยนแปลงปรับลดวงเงินงานจัดซื้อรถดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ให้กับ สน.บก.บ... บริษัท คอสโม ทรัค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ๙,๓๙๘,๐๐๐.๐๐ ๒๙ ต.ค.๖๔
263 ประกาศเปลี่ยนแปลงปรับลดวงเงินงานจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ให้กับ สน.บก.... บริษัท คอสโม ทรัค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ๓,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙ ต.ค.๖๔
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ห... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๙๒๔,๖๓๖.๐๐ ๑๐ พ.ย.๖๔
265 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการบริการทางการแพทย์ (... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑๖,๐๙๕.๐๐ ๑๐ พ.ย.๖๔
266 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ในงานเวชกรรมป้องกันและง... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓๖,๗๗๒.๐๐ ๑๑ พ.ย.๖๔
267 ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศแถบพร้อม และกระโปรงเต็มยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร (ชั้นนายพล) ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้องเสื้อบรอดเวย์ ๑๖๐,๙๐๐.-บาท ๑๙ พ.ย.๖๔
268 ประกาศผลผู้ชนะ งานประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๑๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล... บริษัท ธนบุรีมอเตอร์เซลส์ จำกัด ๙,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒ พ.ย.๖๔
269 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 7 คัน รวม 56 รายการ... บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๓๕๙,๖๓๔.๔๙ ๓oพ.ย.๖๔
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓,๑๐๗,๔๖๖.๐๐ ๒ ธ.ค.๖๔
271 ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๙ คัน รวม ๕๐ เส้น... บริษัท ปัญจะ คอปอเรชั่น จำกัด ๔๙๙,๓๖๐.-บาท ๑๑ พ.ย. ๖๔
272 ซื้อวัสดุและอะไหล่รถจักรยานยนต์นำขบวน และน้ำยาเคมีบำบัดไอเสีย จำนวน 7 รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชจักรกล ๓๕๔,๕๕๕.oo ๓ ธ.ค.๖๔
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าโต๊ะสี่เหลี่ยมพร้อมผ้าระบาย การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ... บริษัท โอ เค คูลท์ สเปเชี่ยล จำกัด ๓๗,๕๐๐.๐๐ ๓๐ พ.ย.๖๔
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำพานดอกไม้สด พานพุ่มเงิน-ทอง พานดอกไม้สด และประดับตกแต่งดอกไม้หน้าเวท... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๔๙,๐๐๐.๐๐ ๓๐ พ.ย.๖๔
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว และป้ายชื่อติดเครื่องแบ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวยสิริ ยูนิฟอร์ แอนด์ เซอร์วิส ๘๕๒,๖๐๐.๐๐ ๑๔ ธ.ค.๖๔
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร ที่ใช้สนับสนุนภารกิจขอ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓๖๙,๕๓๘.๐๐ ๑๕ ธ.ค.๖๔
277 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อของใช้ส่วนตัวให้กับพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... บริษัท ชัยเสรี เอ็นนจิเนียริ่ง จำกัด ๕๑,๖๕๐.-บาท ๑๖ ธ.ค.๖๔
278 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 11 คัน รวม 158 รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๔๙๙,๙๖o.- บาท ๑๔ ธ.ค.๖๔
279 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 13 คัน รวม 152 เส้น บริษัท ปัญจะ คอปอเรชั่น จำกัด ๔๙๙,๔oo.-บาท ๓ ธ.ค.๖๔
280 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 15 คัน รวม 139 รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชจักรกล ๔๙๘,๖๖๕.- บาท ๒o ธ.ค.๖๔
281 ซื้อน้ำยาแอร์รถยนต์และนำมันคอมเพรสเซอร์แอร์รถยนต์ จำนวน 2 รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด 198 ออโต้พาร์ท ๑๑๓,๗๖o.-บาท ๒o ธ.ค.๖๔
282 งานจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๒๒ คัน รวม ๙๐ เส้น... บริษัท ปัญจะ คอปอเรชั่น จำกัด ๔๙๘,๐๘๐.- บาท ๓๐ พ.ย.๖๔
283 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 6 คัน รวม 78 รายการ... บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๓๖๖,๒๒๓.๕๕ บาท ๗ ม.ค.๖๕
284 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 5 คัน รวม 61 รายการ... บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๔๕๕,๒๒๔.o๑ บาท ๑๒ ม.ค.๖๕
285 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำนวน ๙ คัน รวม ๔๐ รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชจักรกล ๑๖o,๒๙๗.-บาท ๑๒ ม.ค.๖๕
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำดอกไม้ และพวงมาลัย การจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๑๗๑,๙๐๐.๐๐ ๑๓ ม.ค.๖๕
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าสิ่งอุปกรณ์ การจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕... บริษัท โอ เค คูลท์ สเปเชี่ยล จำกัด ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓ ม.ค.๖๕
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อลวด ผ้าสีธงชาติ และผ้าระบายสีธงชาติ การจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕... บริษัท โอ เค คูลท์ สเปเชี่ยล จำกัด ๓๑๓,๔๐๐.๐๐ ๑๓ ม.ค.๖๕
289 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๘ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... บริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์ จำกัด ๓๕,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๐ ม.ค.๖๕
290 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์บรรทุก จำนวน ๑ คัน รวม ๑๖ รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๘๔,๔๒o.-บาท ๑๙ ม.ค.๖๕
291 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า จำนวน ๑๘ หม้อ... บริษัท เควียางยนต์ จำกัด ๑๒๕,๑oo.-บาท ๑๑ ม.ค.๖๕
292 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 1 รายการ... บริษัท พีพีเอส.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ๗,๖๘๒.๖o บาท ๒๑ ม.ค.๖๕
293 จ้างเหมาทำความสะอาด พื้นที่อาคารสำนักงาน กซบ.ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนเปอร์เฟคท์ ๒๔๖,๒๓o ๒๕ ม.ค.๖๕
294 ซื้อสายพานหน้าเครื่องยนต์ รวม 164 เส้น... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๑๓๘,๙๘o.-บาท ๒๗ ม.ค.๖๕
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ให้กับ ผท.ทหาร ประจำปีงบ... บริษัท ชัยเสรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ๒,๓๙๕,๐๐๐.๐๐ ๓ ก.พ.๖๕
296 ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... บริษัท ชัยเสรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ๕๗๗,๐๐๐.-บาท ๑๕ ก.พ.๖๕
297 ซื้อวัสดุยานยนต์ จำนวน 12 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 198 ออโต้พาร์ท ๒๓,๔oo.-บาท ๑๕ก.พ.๖๕
298 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน 8 คัน รวม 38 เส้น ... บริษัท ปัญจะ คอปอเรชั่น จำกัด ๔๕๘๒๑o ๑๑ ก.พ.๖๕
299 งานจัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๒๐ คัน รวม ๗๒ เส้น... บริษัท ปัญจะ คอปอเรชั่น จำกัด ๔๙๙,๓๐๐.- บาท ๑๓ ม.ค.๖๕
300 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน 10 คัน รวม 56 เส้น... บริษัท ปัญจะ คอปอเรชั่น จำกัด ๔๙๕,o๕o.-บาท ๒๕ ม.ค.๖๕
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวยสิริ ยูนิฟอร์ แอนด์ เซอร์วิส ๗๕๔,๙๕๐.๐๐ ๑๘ ก.พ.๖๕
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำปรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน... ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาภรณ์พาณิชย์ ๔,๘๘๒,๐๒๕.๐๐ ๒๑ ก.พ.๖๕
303 ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานชั้น ๑ อาคาร ยบ.ทหาร ๑๐ ชั้น... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจซัพพลายส์ ๑๑๕,๐๐๐.-บาท ๒๕ ก.พ.๖๕
304 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 17 รายการ... บริษัท ไอเดียลแอสโซซิเอทส์ กรุ๊ป จำกัด ๑๗๒,๑๘๔.๔o ๒๕ ก.พ.๖๕
305 ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม และรองเท้า ให้กับ ทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด ๘,๒๙๙,๖๑๕.๕๐ บาท ๒๘ ก.พ.๖๕
306 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 6 คัน รวม 37 รายการ... บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๑๒๑,๙๖๕.๘๘ ๒๘ ก.พ.๖๕
307 ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำภายในอาคาร ยบ.ทหาร ๑๐ ชั้น... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจซัพพลายส์ ๑๐๑,๒๖๘.-บาท ๒ มี.ค.๖๕
308 ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างซ่อมปรับปรุงผนังมุกหน้าอาคารพร้อมติดตั้งป้ายชื่อ กรมยุทธบริการทหาร... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจซัพพลายส์ ๑๖๔,๘๓๓.๕๐ บาท ๓ มี.ค.๖๕
309 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 15 คัน 142 รายการ... บริษัท เพกาซัสออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๔๙๗,๗๘o.o๕ บาท ๗ มี.ค.๖๕
310 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน 8 คัน รวม 46 เส้น ... บริษัท ปัญจะ คอปอเรชั่น จำกัด ๔๙o,๒oo ๘ ก.พ.๖๕
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำพวงมาลัย และพานพุ่ม การจัดงานวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๕... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กชกร ฟลอริส ๒๖,๕๐๐.๐๐ ๑๔ มี.ค.๖๕
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ห้วง เม.ย. -... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒๑๒,๐๑๙.๐๐ ๑๖ มี.ค.๖๕
313 ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างผลิตรองเท้า ให้กับ พลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด ๙๔๘,๐๐๗.๑๖ บาท ๑๖ มี.ค.๖๕
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อสนับสนุนให้กับ กพธ.ยบ.ทหาร สำหรับใช้ในการป... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๓๖๘,๔๕๐.๐๐ ๑๗ มี.ค.๖๕
315 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑๔ คัน รวม ๕๘ เส้น... บริษัท ปัญจะ คอปอเรชั่น จำกัด ๔๙๘,๔๘๐.-บาท ๒๓ มี.ค.๖๕
316 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (พื้นที่แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ ... บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด ๒๗,๒๕๐.๐๐ ๒๔ มี.ค.๖๕
317 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (พื้นที่บางซ่อน) ประจำปีงบประมาณ พ.... บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด ๓๖๘,๘๐๒.๐๐ ๒๔ มี.ค.๖๕
318 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนภารกิจ ยบ.ทหาร/ฝสน.ศปม. (ศูนย์เอราวัณ) ระหว่าง... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓๕๒,๑๑๒.oo ๒๕ มี.ค.๖๕
319 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนภารกิจ ยบ.ทหาร/ฝสน.ศปม. (ศูนย์เอราว... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓๕๐,๑๗๖.๐๐ ๒๕ มี.ค.๖๕
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนภารกิจ ยบ.ทหาร/ฝสน.ศปม. สนับสนุนศูนย์... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒๒๕,๓๕๘.๐๐ ๒๕ มี.ค.๖๕
321 ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... บ.เวลออฟฟิศ ซัพพลาย จก. ๔๙๙,๙๘๖.๐๐ ๓๐ มี.ค.๖๕
322 ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อแบตเตอรี่ไฟฟ้า จำนวน ๒๔ หม้อ... บริษัท เควียางยนต์ จำกัด ๑๖๖,๘๐๐.๐๐ ๓๐ มี.ค.๖๕
323 ประกาศผู้ชนะงานซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๑๔ คัน รวม ๕๐ เส้น... บริษัท ปัญจะ คอปอเรชั่น จำกัด ๓๗๓,๙๑๐.๐๐ ๓๐ มี.ค.๖๕
324 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน รวม ๕๑ รายการ... บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ๕๐,๗๕๐.-บาท ๓๑ มี.ค.๖๕
325 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติก... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๗,๙๙๙,๙๙๘.๐๐ ๗ เม.ย.๖๕
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ห้... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๔,๒๖๑,๔๙๒.๐๐ ๗ เม.ย.๖๕
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประเภทดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒๕๐,๒๙๙.๐๐ ๗ เม.ย.๖๕
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕) สำหร... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑,๐๗๑,๖๐๕.๐๐ ๒๑ เม.ย.๖๕
329 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕) ส... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒,๕๐๓,๐๙๓.๘๐ ๒๑ เม.ย.๖๕
330 ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อเครื่องนอน ให้กับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... บริษัท อัลเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ๔๙๒,๐๐๐.-บาท ๒๘ เม.ย.๖๕
331 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๑๘๑ รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.สัมฤทธิ์อะไหล่ยนต์ ๔๗๓,๕๕๐.-บาท ๒๕ เม.ย.๖๕
332 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อทดแทนค่า สป.๓ ในการสนับส... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑๗๐,๕๖๗.๐๐ ๒๘ เม.ย.๖๕
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อทดแทนค่า สป.๓ ในการสนับสนุน... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓๑๔,๖๒๗.๐๐ ๒๘ เม.ย.๖๕
334 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (พื้นที่แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด ๒๗,๒๕๐.๐๐ ๒๙ เม.ย.๖๕
335 ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศแถบพร้อม และกระโปรงเต็มยศ ให้กับ นายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อยศเ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้องเสื้อบรอดเวย์ ๔๕,๘๐๐.-บาท ๕ พ.ค.๖๕
336 ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อน้ำมันปรนนิบัติอาวุธปืน (งวดที่ ๒)... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุณวัฒน์รุ่งเรืองกิจ ๔๕,๗๙๗.-บาท ๖ พ.ค.๖๕
337 ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕) สำหรับใช้งาน... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๓,๒๕๕,๖๗๔.๗๖ ๙ พ.ค.๖๕
338 ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อถุงเท้าให้กับนายทหารประทวน (ชาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... บริษัท ชัยเสรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ๑,๒๒๒,๓๕๐.-บาท ๑๒ พ.ค.๖๕
339 ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างผลิตกระเป๋าให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน (หญิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒... บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด ๔๙๙,๗๕๐.-บาท ๑๒ พ.ค.๖๕
340 ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ๒๔๐,๐๐๐.-บาท ๑๒ พ.ค.๖๕
341 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 16 คัน รวม 64 เส้น... บริษัท ปัญจะ คอปอเรชั่น จำกัด ๔๐๑,๔๕๐.๐๐ บาท ๑๒ พ.ค. ๖๕
342 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ รวม ๑๐๗ รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชจักรกล ๒๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๑ พ.ค. ๖๕
343 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๖ คัน รวม ๔๘ รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชจักรกล ๒๙๒,๐๐๗.๐๐ บาท ๑๑ พ.ค. ๖๕
344 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๑๖ คัน รวม ๘๕ รายการ... บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๔๙๐,๑๘๓.๒๖ บาท ๑๑ พ.ค. ๖๕
345 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร ที่ใช้สนับสนุนภารกิจของ ยบ.ทหาร/ฝสน.ศปม. ระหว่า... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑๔๐,๘๔๙.๐๐ ๑๑ พ.ค.๖๕
346 ประกาศผู้ชนะงานซื้อวัสดุจัดสัมมนา เรื่องการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ ยบ.ทหาร... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู แอท มาโค ๕,๓๔๐.๐๐ ๑๒ พ.ค.๖๕
347 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 44 รายการ... บริษัท เบสท์ เซ็นเตอ ร์พาร์ท จำกัด ๑๙๖,๗๖๒.๓o .-บาท ๑๗ พ.ค.๖๕
348 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๘๙๙,๙๕๘.๘๑ ๒๔ พ.ค.๖๕
349 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อทดแทนค่า สป.๓ ในการสนับสนุนภารกิจของ สน.บก.บก.ทท./นคฝ.ศ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑๙๙,๖๔๙.๐๐ ๒๗ พ.ค.๖๕
350 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๒ คัน รวม ๙ รายการ... บริษัท ศูนย์ซ่อมรถธนันต์ จำกัด ๒๖๘,๗๐๙.๕๓ ๓๐ พ.ค.๖๕
351 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน 12 คัน รวม 44 เส้น ... บริษัท ปัญจะ คอปอเรชั่น จำกัด ๒๙๙,๓๒o.-บาท ๓๑ พ.ค.๖๕
352 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ และนำ้กรดผสม ถ.พ.๑.๒๔๐ (เฉพาะนำ้) จำนวน 7 รายการ... อท.ศอพท.(โรงงานแบตเตอรี่ทหาร) ๔๗๘,๕๘๘.-บาท ๒๘ ธ.ค. ๖๕
353 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 38 รายการ... บริษัท ไอเดียลแอสโซซิเอทส์ กรุ๊ป จำกัด ๓๕๕,๘๘๒.-บาท ๗ มิ.ย.๖๕
354 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คัน 70 รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๒o๙,๖๘๒.oo บาท ๘ มิ.ย.๖๕
355 จ้างซ่อมรถยนต์และรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน2 คัน รวม 12 รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๑๑๔,o๒o.-บาท ๑o มิ.ย.๖๕
356 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำนวน 12 คัน 59 รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชจักรกล ๒๕๗,๔๕๔.- บาท ๑๔ มิ.ย.๖๕
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศแถบพร้อม และกระโปรงเต็มยศ สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ชาย -... บริษัท ไอ.ดี. ยูนิฟอร์ม จำกัด ๓,๐๕๗,๗๐๐.๐๐ ๒๐ มิ.ย.๖๕
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว และป้ายชื่อติดเครื่องแบบ สำหรับทห... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวยสิริ ยูนิฟอร์ แอนด์ เซอร์วิส ๑๑๖,๑๓๐.๐๐ ๒๐ มิ.ย.๖๕
359 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 11 คัน รวม 62 รายการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชจักรกล ๔๙๙,๔๗o.-บาท ๒o มิ.ย.๖๕
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเสื้อยืดสีขาว ให้กับนายทหารประทวน (ชาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ... บริษัท อัลเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ๑,๖๗๔,๓๗๕.๐๐ บาท ๒๓ มิ.ย.๖๕
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนใ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๗,๑๘๐,๕๕๖.๐๐ ๒๓ มิ.ย.๖๕
362 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 18 คัน รวม 75 รายการ... บริษัท เพกาซัสออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๔๙๑,๕๙o.๙๖ บาท ๒๓ มิ.ย.๖๕
363 จ้างผลิตเครื่องแต่งกาย ให้กับ ทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565... บริษัท อัลเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ๗๔๕,๕oo ๔ เม.ย.๖๕
364 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ให้กับ ช่างตามอัตราหน่วย ประจำปีงบปรพมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก... บริษัท ชัยเสรี เอ็นนจิเนียริ่ง จำกัด ๓,o๑๔,๔๗๕ ๔ เม.ย.๖๕
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร พื้นที่แจ้งวัฒนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด ๑๗๑,๙๔๘.๐๐ ๒๔ มิ.ย.๖๕
366 ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทตลับหมึก AC Toner LBP๒๑๔ DW ... บริษัท เอซีที เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ๔๙,๔๐๐.-บาท ๒๘ มิ.ย.๖๕